Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Karelian opinnäytetyön ohje: Lähtökohdat

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Karelian opinnäytetyön ohje

Tässä Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeessa on kuvattuna opinnäytetyön vaiheet aiheen valinnasta työn julkaisemiseen. Opinnäytetyöprosessiin liittyvät lomakkeet ja mallipohjat löytyvät myös tästä ohjeesta.

Ohjeet koskevat amk-opinnäytetöitä, mutta ohjeeseen sisältyviä raportointiohjeita käytetään soveltuvin osin kirjallisten opiskelutehtävien laadinnassa heti opintojen alusta lähtien.

Tämän ohjeen sisällöstä ja päivittämisestä vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöryhmä.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus