Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Ohjeen etusivu

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Karelian opinnäytetyön ohje

Tässä Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeessa on kuvattuna opinnäytetyön vaiheet aiheen valinnasta työn julkaisemiseen. Opinnäytetyöprosessiin liittyvät lomakkeet ja mallipohjat löytyvät myös tästä ohjeesta.

Ohjeet koskevat amk-opinnäytetöitä, mutta ohjeeseen sisältyviä raportointiohjeita käytetään soveltuvin osin kirjallisten opiskelutehtävien laadinnassa heti opintojen alusta lähtien.

Tämän ohjeen sisällöstä ja päivittämisestä vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyön ohjaajille suunnattu ohjeistus täällä.

Viimeisimmät muutokset ja päivitykset:

8.4.2024 lisätty ohjeistus Aineistonhallintasuunnitelman laatimiseksi. Aineistonhallintasuunnitelma otetaan systemaattisesti käyttööön niissä opinnäytetöissä jotka alkavat 1.1.2025 jälkeen.

3.4.2024 muokattu kokoomateoksen tekstiviite- ja lähdeluettelo-ohjetta osiossa Esimerkkejä tekstiviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä.

28.3.2024 Muokattu sekundaarilähdeviitteen ohjetta osiossa Esimerkkejä tekstiviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä

28.3.2024. Täsmennetty ohjetta kuvien tekijönoikeuksien ja lähdeviitteiden merkitsemistavasta osiossa Havainnollistaminen

13.3.2024 päivitetty Opinnäytetyön eri muodot -osioon päiväkirjamuotoisen ja portfolio-opinnäytteen ohjetta, pdf-tiedosto

23.2.2024 tarkennettu ohjetta Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely opinnätetyössä : lisätty käytännön esimerkit ja suostumuslomakkeen mallipohja

15.1.2024 lisätty ohje Tekoälyn käyttö opinnäytetyössä

10.10.2023 lisätty lomake jonka avulla voi laatia opinnäytetyön tietosuojaselosteen

31.5.2023 lisätty Viimeistely-vaiheeseen kohtaan Turnitin-tarkastus linkki luetteloon, jossa ovat Turnitinin hyväksymät tiedostomuodot.

30.3.2023 lisätty ohjeistus: Esimerkkejä tekstiviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä, Tekoäly, ChatGPT

21.11.2022 lisätty linkki ohjeeseen: Mitä tarvitset abstraktiisi? (Thinglink)

13.10.2022 lisätty hakuohjeet Otsakorven Säätiön apurahaan opinnäytetyön tekijöille

10.10.2022 lisätty vinkkilista: "Tuntuuko opinnäytetyön aloittaminen haastavalta? Näillä vinkeillä pääset alkuun"

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus