Skip to main content

Karelian opinnäytetyön ohje: Lähtökohdat

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Karelian opinnäytetyön ohje

Tässä Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeessa on kuvattuna opinnäytetyön vaiheet aiheen valinnasta työn julkaisemiseen. Opinnäytetyöprosessiin liittyvät lomakkeet ja mallipohjat löytyvät myös tästä ohjeesta.

Ohjeet koskevat amk-opinnäytetöitä, mutta ohjeeseen sisältyviä raportointiohjeita käytetään soveltuvin osin kirjallisten opiskelutehtävien laadinnassa heti opintojen alusta lähtien.

Tämän ohjeen sisällöstä ja päivittämisestä vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöryhmä.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus