Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Wihi-ohjeet

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Wihi-ohjeet

Opinnäytetyö ohjataan Wihissä, joka on opinnäytetöiden ohjaukseen tehty järjestelmä. Opiskelija ja ohjaajat molemmat työskentelevät Wihin kautta koko ONT-prosessin läpi.

Wihi löytyy osoitteesta https://karelia.wihi.fi Myös Pepin kautta on pääsy Wihiin.

Wihin tukeen saat yhteyden osoitteesta wihi-tuki@karelia.fi.

Miten aloitan Wihin käytön ja teen aihe-ehdotuksen?

 1. Kirjaudu Wihiin Karelia-tunnuksillasi ja tee aihe-ehdotus (Luo aihe-ehdotus)
 2. Jos teet opinnäytteen parityönä, vain toinen tekee aihe-ehdotuksen Wihiin, ja kutsuu työtilaan toisen tekijän "Kutsu ryhmäläiset" -toiminnolla. Toisen tekijän tulee hyväksyä kutsu ennen kuin aihe-ehdotus menee koordinaattorille.
 3. Aihe-ehdotukseen kirjaat opinnäytetyön työnimen sekä suomeksi että englanniksi. Suuntautumisvaihtoehto täytetään vain niissä YAMK-koulutuksissa, joissa se on käytössä.
 4. Merkitse opinnäytetyön aloituspäivä ja suunniteltu lopetuspäivämäärä.
 5. Merkitse opinnäytetyön tyyppi: Toiminnallinen/Tutkimus/Portfolio-Päiväkirja/YAMK. Huom! YAMK-opiskelijat valitsevat vaihtoehdon YAMK.
 6. Kuvaa opinnäytetyön sisältö, tavoite ja suunniteltu tulos.
 7. Jos sinulla on työllesi toimeksiantaja, lisää toimeksiantajan nimi ja yhteystiedot aihe-ehdotukseen.
 8. Lopuksi sitoudut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä (pakollinen).
 9. Kun olet tehnyt aihe-ehdotuksen ja lähettänyt sen eteenpäin, koulutuksesi opinnäytetyökoordinaattori hyväksyy aiheen ja liittää ohjaajan työhösi.
 10. Jos kyseessä on parityö, toinen tekee ehdotuksen ja kutsuu projektiin toisen tekijän. Aihe voidaan hyväksyä vasta sitten, kun toinen on kutsun hyväksynyt. Jos tekijöitä on useampi, jokaisen tulee hyväksyä kutsu ennen kuin aihe voidaan hyväksyä.
 11. Työtilasi aukeaa Wihissä tämän jälkeen.

Opinnäytetyön tilat

 1. Kun aihe-ehdotuksesi on hyväksytty ja työlläsi on ohjaaja, Wihissä avautuu "Opinnäytetyön tilat" -sivu
 2. Projektisuunnitelma-kohtaan valitse päiväys (tämä päivä)
 3. Sen jälkeen kirjoita viesti ohjaajalle sopiaksesi aloituskeskustelusta. HUOM! Käytä Wihin KIrjoita viesti -toimintoa ohjaajan kanssa viestittelyyn (ei siis Lähetä kommentoitavaksi -komentoa).
 4. Voit myös ladata työtilaan tiedostoja (esim. kirjallisuuskatsaus, opinnäytetyösopimukset)
 5. "Luo tehtävä" -painikkeesta pääset laatimaan itsellesi tehtäviä ja niiden etenemisen aikataulutuksen.
 6. Sinä tai ohjaajasi voi lähettää tiedostoja kommentoitavaksi ulkopuolisille, kuten opponentille / vertaispalautteen antajalle, kieltenopettajille tai toimeksiantajien edustajille "Lähetä kommentoitavaksi" -linkin kautta. Kommentit pääset lukemaan "Sidosryhmien lausunnot" -linkin kautta (Wihin oikea alakulma). Myös opinnäytetyön tarkastajalle tulee toimittaa raportti kyseisen linkin välityksellä, jos tarkastaja osallistuu suunnitelma- ja tulosseminaareihin. Kun opinnäytetyö on Wihissä tarkastusvaiheessa, myös tarkastaja pääsee ao. työtilaan lukemaan raportin.
 7. Koordinaattorit näkevät kaikki opiskelijan ja ohjaajan väliset tiedostot ja viestit Wihin työalustalla. Poikkeuksena Luottamukselliset tiedostot -osion tiedostot, nämä eivät näy kuin opiskelijalle ja ohjaajalle.

Opinnäytetyöprosessin eteneminen Wihissä

 1. Vaiheissa ”Opinnäytetyö 1/3” ja ”Opinnäytetyö 2/3” edistät opinnäytetyötäsi ohjatusti ohjaajan tuella. Edetessä vaiheesta 1/3 vaiheeseen 2/3 ja 2/3->3/3 Peppiin tulee suoritusmerkinnät (HYV).
 2. Tämän lisäksi vaiheissa ”Opinnäytetyö 1/3” ja/tai ”Opinnäytetyö 2/3” sovit ohjauksesta ja seminaareista ohjaajan kanssa koulutuksesi käytäntöjen mukaan.
 3. Päästessäsi vaiheeseen ”Opinnäytetyö 3/3” viimeistelet työsi, sovit loppukeskustelusta tai tulosseminaarista ja kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa koulutuksesi käytäntöjen mukaisesti. Kun opinnäytteesi lopullinen versio on valmis, lataa työsi Plagioinnin tarkastus -otsikon alle. Tarkista, että opinnäytetyön otsikko on Wihissä työn lopullinen otsikko. Huom! Otsikossa ei saa käyttää pitkää ajatusviivaa (—), pääotsikon ja alaotsikon välissä, sillä se välittyy Peppiin ja arviointilomakkeelle koodina, eli ei näy oikein. Pääotsikon ja alaotsikon välissä käytetään kaksoispistettä (:) tai pistettä (.). HUOM! Palauta opinnäyteraportti Wihiin ja plagioinnin tarkastukseen pdf-muodossa.
 4. Kun työsi on arvioitu ja olet edennyt vaiheeseen ”Opinnäytetyön arviointi”tallennat arvioidun, viimeisen version työstäsi Theseukseen. Theseuksesta saat pysyvän osoitteen (muotoa https://urn.fi/URN:NBN:fi:..), joka pitää kopioida Wihiin jotta viimeinen arvosana voidaan antaa. Wihi tarvitsee koko polun eli aina "https://" alkaen! Huom! URN-linkki alkaa toimia Theseuksessa viiveellä (n. 1-2 h). Jos julkaiset työsi vain kansitettuna versiona, liitä Wihiin Theseus-linkin kohtaan teksti: http://urn.fi/URN:NBN:fi
 5. Ilmoita työsi ohjaajalle, että opinnäytteesi on tallennettu Theseukseen, jotta hän päättää opinnäytetyöprojektisi ja opinnäytetyön tiedot siirtyvät tutkintotodistukseesi.
 6. Kun ohjaaja on tarkistanut linkin, on opinnäytetyöprosessi päättynyt ja voit ladata arviointilausuntosi Wihistä.

Mistä löydän ohjeita Wihin käyttöön?

 • Ohjeet Wihin löytyvät Wihin yläpalkista kysymysmerkki-kuvakkeesta
 • Vaikka ohjaus onkin Wihissä, varmista että noudatat tätä opinnäytetyön ohjeistusta: https://libguides.karelia.fi/opinnayte
 • Wihin käytöstä oman koulutuksesi opinnätetyöprosessissa saat lisätietoja koulutuksesi opinnäytetyökoordinaattorilta.

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus