Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Arviointi

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön arvioivat opinnäytetyön ohjaaja sekä ulkopuolinen tarkastaja. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan opinnäyteprosessiin osallistuneen kielenopettajan arvio raportin kielellisestä tasosta. Opinnäytetyön arvioinnin kohteena ovat opinnäytetyön aihe, tausta ja tiedonhallinta, toteutus, tulokset, raportointi, kieliasu sekä opinnäytetyön prosessi ja kokonaisuuden hallinta.

Opinnäytetyön arviointiin tyytymättömän opiskelijan on tehtävä kirjallinen oikaisupyyntö opinnäytetyön arvioijille 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun opiskelija saa arviointilausunnon tiedoksi.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus