Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Opinnäytetyöprosessin vaiheet

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyöprosessin vaiheet

undefined

Vaihe

Sisältö 

Dokumentit, seminaarit 

Orientaatiovaihe

Aiheen etsiminen 

Toimeksiantajan etsiminen

Ideaseminaari 

Käynnistysvaihe  

Yhteydenpito ohjaajiin ja toimeksiantajaan

Aiheen hyväksyminen ja ohjaajien ja tarkastajien nimeäminen 

Toimeksiantosopimuksen laatiminen  

Aihe- ja ohjaussuunnitelma

Alustava työsuunnitelma

Toimeksiantosopimus 

Tietoperustan laatiminen (kirjallisuuskatsaus)

Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen  

Kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyön suunnitelma

Suunnitelmaseminaari 

Työskentelyvaihe 

Opinnäytetyön tekeminen  

Ohjausta opinnäytetyön ohjaajalta

Yhteydenpito toimeksiantajaan

Opinnäytetyön kirjalliset versiot

Väliseminaari(t) 

Työn raportointi ja esittäminen tulosseminaarissa

Tulosseminaari 

Viimeistelyvaihe 

Työn viimeistely 

Valmis työ 

Työn tarkastaminen plagiaatinpaljastusohjelmalla 

Työn luovuttaminen arvioitavaksi tarkastajille ja kypsyysnäyte 

Kypsyysnäyte  

Arviointilausunto 

Julkaisulupa ohjaajalta ja työn julkaiseminen Theseuksessa

Työn tallennus Theseus-verkkokirjastoon

TAI kansitettu versio Opiskelijapalveluille ja PDF-tiedosto osoitteeseen opinnayte@karelia.fi jos työtä ei tallenneta Theseukseen

Edellä esitetty opinnäytetyön etenemisprosessi on karkea kuvaus ja se voi poiketa koulutuksesta riippuen esimerkiksi seminaarien nimien ja käytäntöjen suhteen. Lisäksi osa prosesseista voi olla rinnakkaisia. Oman koulutuksen opettajat antavat tarvittaessa lisää ohjeita.

Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijalla tulee olla alakohtaiset menetelmäopinnot suoritettuina. Lisäksi opiskelijan tulee tutustua Karelian Opinnäytetyön ohjeeseen sekä perehtyä raportointiohjeisiin kuten lähdemerkintöihin ja raportoinnin teknisiin ohjeisiin.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus