Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Opinnäytetyöprosessin aloitus

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyöprosessin aloitus

Opinnäytetyö voi tuntua aluksi isolta, jopa ahdistavalta urakalta. Kyseessä ei kuitenkaan ole mahdoton tehtävä. Yritä hahmottaa tulossa olevaa urakkaa realistisesti: 15 opintopistettä ei ole läpihuutojuttu, mutta ei myöskään ylitsepääsemätön tehtävä.

Yksin vai kaverin kanssa?

Voit tehdä opinnäytetyön yksilö- tai parityönä. Opinnäytetyön aiheen valinta lähtee ammatillisista intresseistäsi ja aiheen tulee liittyä oman koulutusalasi keskeisiin ammattikäytäntöihin. Valitse itseäsi kiinnostava aihe, joka lähtee käytännön tarpeista ja liittyy ammattialaasi ja sen kehitysnäkymiin. Pohdi, mitä osaamista sinulla on ja mitä haluat kehittää edelleen opinnäytetyöllä. Älä haukkaa liian isoa palaa aihetta valitessasi - aiheen rajaamisessa saat kyllä tukea ohjaavilta opettajilta.

Aiheen hyväksyminen

Kun olet löytänyt opinnäytetyölle aiheen, tee aihe-ehdotus Wihissä. Ks. Wihi-ohje.

Tuntuuko opinnäytetyön aloittaminen haastavalta? Näillä vinkeillä pääset alkuun

Opinnäytetyön aloittaminen voi joskus tuntua haastavalta, tai sen tekeminen on jäänyt jumiin. Opinnäytetyöstä ei kuitenkaan kannata tehdä estettä opintojen loppuunsaattamiselle. Tässä vinkkilista opinnäytetyön sujuvaan käynnistämiseen.

 • Unohda toimeksianto (toimeksianto ei ole pakollinen, joskin suotava).
 • Mieti, mikä aihepiiri kiinnostaa ja mistä jaksat etsiä tietoa.
 • Ota yhteyttä koulutukseksi opinnäytetyökoordinaattoriin tai ohjaavaan opettajaan; jos aihettasi ei hyväksytä, ole valmis vaihtamaan se.
 • Esittele aihe ja keskustele/rajaa se yhdessä ohjaajan kanssa.
 • Laadi tiukka etenemissuunnitelma, joka on aikataulutettu.
 • Kirjaa kalenteriisi, milloin teet opparia.
 • Hyödynnä kirjaston apua lähteiden hakemisessa: Etsi ja löydä – tiedonhakijan matka -opas . Oppaan lisäksi kirjasto tarjoaa henkilökohtaista ohjausta opinnäytetyön tekijöille. Ohjaukseen voi varata aikoja kirjaston verkkosivuilta.
 • Muista, että kirjallisuuskatsaus on jo osa opinnäytetyön raporttia (tietopohja).
 • Laadi opparisi dispositio eli sisällysluettelo.
 • Ala heti kirjoittaa tekstiä otsikoiden alle.
 • Kirjaa heti ylös käyttämäsi lähteet ja tee lähdemerkinnät siten kuin opinnäytetyön ohjeissa neuvotaan.
 • Osallistu aktiivisesti kirjoittamisen työpajoihin.
 • Muista, että paras opinnäytetyö on valmis opinnäytetyö.
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus