Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Hyvä tieteellinen käytäntö

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Lisäksi on olemassa alakohtaisia eettisiä normistoja. Eettiset ohjeet ja määräykset sitovat opinnäytetyön tekijää ja ohjaajaa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta, mutta viime kädessä vastuu hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta opinnäytetyöprosessissa on opiskelijalla itsellään.

Jos opinnnäytetyöhön liittyy haastatteluja, havainnointia tai muuta ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta, tulee huomioida TENKin ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa.

Lisätietoa ja linkkejä

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus