Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Arenen suositukset opinnäytetyön tekijälle ja ohjaajalle

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Arenen suositukset opinnäytetyön tekijälle ja ohjaajalle

Muistilista: opiskelijan eettiset ohjeet

 1. Olen selvittänyt esteellisyyteni
 2. Olen perehtynyt opinnäytetyöni aiheeseen
 3. Olen yhdessä ohjaajani kanssa punninnut työn edellyttämät resurssit
 4. Olen tutustunut tutkimuseettisiin ohjeistuksiin
 5. Olen tutustunut henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin pe-riaatteisiin ja ammattikorkeakouluni ohjeisiin
 6. Olen yhdessä ohjaajani kanssa selvittänyt, tarvitseeko opinnäytetyöni eettisen ennakkoarvioinnin ja/tai tutkimuslupia sekä tarpeen mukaan nämä hoitanut
 7. Olen yhdessä ohjaajani ja yhteistyökumppaneiden kanssa solminut tarvittavat sopimukset
 8. Opinnäytetyöni ja mahdollistenmuiden opinnäytteeseeni liittyvien julkaisujen kirjoittajuudesta ja tekijyydestä on sovittu
 9. Opinnäytetyöni aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksista on sovittu kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla
 10. Olen ilmoittanut opinnäytetyöhöni liittyvän rahoituksen ja muut merkitykselliset sidonnaisuudet
 11. Olen tietoinen, että opinnäytetyö tarkistetaan plagiaatintunnistusjärjestelmässä
 12. Ymmärrän, että opinnäytetyöni on julkinen asiakirja
 13. Minulla on oikeus laadukkaaseen opinnäytetyöprosessiin
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus