Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Tekoälyn käyttö opinnäytetyössä

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Tekoälyn käyttö opinnäytetyössä

Tekoälyn käyttö Karelian opinnäytetöissä

1. Käyttötarkoitus. Tekoälysovelluksia voidaan käyttää apuna esimerkiksi

  • aiheen tärkeiden teemojen ideointiin, työn rakenteen suunnitteluun ja tutkimusmenetelmän valintaan (esimerkki)
  • yleiseen keskusteluun ja ohjaukseen ongelmakohdissa (”miten kannattaisi edetä…”, ”minulla on seuraava ongelma…, mitä vaihtoehtoja sen ratkaisemiseen voisi olla” jne.) (esimerkki)
  • tiedonhaun suunnitteluun ja ideointiin (esimerkki) (Huomioi että tekoäly ei osaa hakea tietoa järjestelmällisesti ja sen tuottamat lähteet voivat olla virheellisiä. Opinnäytetyön tiedonhankinnassa kannattaa hyödyntää Karelian kirjaston suosittelemia tietokantoja (karelia.finna.fi). Lisätietoja löydät kirjaston tekemästä Etsi ja löydä -tiedonhaun oppaasta.)
  • oman tekstin kieliasun tarkistamiseen ja kääntämiseen.
  • Tekoälyä ei tule käyttää kerätyn aineiston analyysiin. Esimerkiksi kysely- tai haastatteluaineistoa ei siis tule syöttää tekoälyn käsiteltäväksi.

2. Alkuperäisyys. Opiskelija on vastuussa opinnäytetyönsä sisällöstä. Tekijä huolehtii, että ilman lähdeviittausta olevat ajatukset ja ideat ovat hänen omiaan tai yleisesti tunnettuja. Kun käytät tekoälyä esimerkiksi tekstin kääntämiseen tai kieliasun tarkistamiseen, huolehdi että alkuperäisen tekstin sisältö ei olennaisesti muutu. Tekoäly on vain työkalu ja tutkimusapulainen.

3. Tekijänoikeudet. Tekoäly ei ole tieteellinen alkuperäinen tiedonlähde. Sen tuottama teksti ei ole virheetöntä eikä alkuperäistä. Tarkista aina tiedon oikeellisuus ja viittaa alkuperäisiin lähteisiin.

4. Tietosuoja. Älä syötä arkaluontoisia, luottamuksellisia tai yksityisyyttä vaarantavia tietoja (nimi, yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus, opiskelijanumero jne.) tekoälyn kanssa käymääsi keskusteluun. Tutustu sovellusten käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteisiin.

5. Läpinäkyvyys. Opiskelijoilta edellytetään läpinäkyvää tekoälyn käyttöä. Jos tässä havaitaan puutteita, Karelia saattaa käynnistää tarkasteluprosessin tekoälyn käytön arvioimiseksi. Tekoälyn hyödyntäminen opinnäytetyössä tulee kuvata johdantoluvussa ja tarvittaessa tarkemmin toteutuksen yhteydessä ja pohdinnassa. Kerro johdantoluvussa

  • mitä tekoälysovelluksia (esim. ChatGPTBingBardDeepL, Grammarly ) opinnäytetyössäsi hyödynnät 
  • miten niitä on hyödynnetty (esim. tiedonhaun apuna, ideoinnissa, kieliasun tarkistamisessa, kääntämisessä, visualisoinnissa).

Jos viittaat tekoälysovellukseen ohjelmistona tai tekoälysovelluksen kanssa käymääsi keskusteluun, käytä Karelian raportointiohjetta.

6. Ohjeistus. Tämä ohje pidetään ajan tasalla päivittämällä sitä tarpeen mukaan.

 

Voit halutessasi käyttää tekoälyyn kirjautumiseen Karelian sähköpostiosoitetta, mutta älä käytä samaa salasanaa kuin Karelian järjestelmiin kirjautuessasi.

Tämä ohjeen laatimisissa on hyödynnetty Satakunnan ammattikorkeakoulun ohjetta.

Karelian yleinen ohje tekoälyn käyttöön opinnoissa löytyy Opiskelijaintra Pakista.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus