Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Otsakorven Säätiön apuraha opinnäytetyön tekijöille

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Ohjeet opinnäytetyöapurahan hakemiseksi Otsakorven Säätiöltä

Otsakorven Säätiö tukee hakemusten perusteella Karelia-ammattikorkeakoulussa tehtäviä AMK-tutkinnon opinnäytetöitä 1000 eurolla / opiskelija (huomaa apurahaa on korotettu keväällä 2014). Paritöistä maksetaan sama summa kummallekin tekijälle. Myönnetystä apurahasta maksetaan etukäteen tietty summa. Loppuosa maksetaan, jos opinnäytetyö on arvioitu vähintään arvosanalla 3. Apuraha ei koske YAMK-opiskelijoita.

Voit hakea apurahaa opinnäytetyötäsi varten, jos seuraavat edellytykset toteutuvat:

 • olet Karelia-ammattikorkeakoulun AMK-tutkinto-opiskelija päivätoteutuksessa tai
 • suoritat tutkinnon verkko- tai monimuotototeutuksessa ja olet kirjoilla Pohjois-Karjalan alueella,
 • etkä saa opinnäytetyöstäsi palkkaa, palkkiota tai sen tekemiseen muuta stipendiä tai apurahaa.
 • Teet opinnäytetyötäsi toimeksiannosta yrityksessä,
  • joka toimii Pohjois-Karjalan alueella
  • joka on pieni ja riippumaton: palveluksessa vähemmän kuin 50 henkeä, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma max. 10 milj. euroa; riippumattomuus tarkoittaa, ettei mikään suurempi yritys tai yrityskonserni omista sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25% tai enempää
  • jolle Karelia-amk:n opinnäytetyö on ensimmäinen viiteen (5) vuoteen.
  • johon et ole työsuhteessa.
  • jonka omistaja tai osaomistaja sinä tai läheisesi ei ole.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa vakuutetaan edellä esitettyjen edellytysten toteutuvan. Toimeksiantajayritykseltä tulee saada hakemukseen vakuutus siitä, ettei sille ole tehty opinnäytetyötä viimeisen viiden (5) vuoden aikana eikä opinnäytetyöstä makseta palkkaa tai palkkiota.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat pakolliset liitteet:

 1. Vapaamuotoinen hakemus, jossa tiedot toimeksiantajayrityksestä (nimi, osoite, toimialue, ala, henkilöstömäärä, liikevaihto ja taseen loppusumma) ja suunnitelma opinnäytetyöstä
 2. Opintosuoritusote tai vastaava, josta käy ilmi tutkinto sekä toteutusmuoto
 3. Toimeksiantosopimus tai opinnäytetyösopimus
 4. Toimeksiantajan allekirjoittama vapaamuotoinen vakuutus siitä, ettei sille ole tehty opinnäytetyötä Karelia-amk:ssa viimeisen viiden vuoden aikana eikä opinnäytetyöstä makseta palkkaa tai palkkiota ja että yritys on pieni ja riippumaton (sen palveluksessa vähemmän kuin 50 henkeä, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma max. 10 milj. euroa, eikä mikään suurempi yritys tai yrityskonserni omista sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25% tai enempää)

Liitteet toimitetaan säätiölle verkkopalvelun kautta pdf-muodossa.

Apurahaa voi hakea vain Otsakorven säätiön verkkopalvelun kautta: https://otsakorpi.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx

Apurahan loppuosaa tulee hakea viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisen osan maksusta. Hakemukseen tulee liittää joko kopio tutkintotodistuksesta tai opinnäytetyön arvioinnista.

Apurahaa tulee hakea opinnäytetyötä varten etukäteen, jälkikäteen sitä ei myönnetä. Hae sitä siis heti, kun olet saanut toimeksiannon em. kriteerit täyttävältä yritykseltä.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus