Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Tiedonhankinta

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Tiedonhankinta

Opinnäytetyöhön kuuluu olennaisena osana järjestelmällinen tiedonhankinta. Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu aiheesta jo olemassa olevasta tiedosta, kuten esimerkiksi tutkimuksista, selvityksistä tai muista dokumenteista. Onnistunut tiedonhankinta perustuu sekä tiedonlähteiden tuntemiseen että hyviin ja aihetta kuvaaviin hakusanoihin. Perehdy tiedonhankintaan viimeistään opinnäytetyötä aloittaessasi. Muista myös lähdekritiikki eri lähteitä vertaillessasi.

Tutustu Karelian kirjaston laatimaan Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka –oppaaseen. Saat oppaasta apua ja neuvoja eritasoisiin tiedonhaun ongelmiin.  

Kirjasto tarjoaa lisäksi opinnäytetyön tekijöille henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta. Tarkemmat tiedot ja linkin ohjausajan varaukseen löydät kirjaston verkkosivuilta.

Linkkejä tiedonhankinnan tukimateriaaleihin:

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus