Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Kypsyysnäyte

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Kypsyysnäyte

Kun opinnäytetyösi on hyväksytty esitettäväksi valmistuvan työn opinnäyteseminaarissa, kirjoita kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on suomenkielinen kirjallinen koe, jonka tulee olla kieliasultaan hyvä ja jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetyössä käsiteltyyn aihekokonaisuuteen. Kypsyysnäytteenä laaditaan esseetyyppinen kirjoitelma koulutuksen ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä, koulutuspäällikkö päättää kypsyysnäytteen kielen. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan koulutusten antamien ohjeiden mukaan. Koulutukset huolehtivat käytännön järjestelyistä itse.

Opinnäytetyön ohjaaja antaa kolme kypsyysnäytteen aihetta, joista valitset yhden. Kypsyysnäytteesi tarkastajana toimii pääsääntöisesti opinnäytetyön ohjaaja, tarvittaessa myös suomen kielen ja viestinnän opettaja. Kypsyysnäytteesi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä sisällön että kielen osalta. Kun kypsyysnäytteesi on hyväksytty ja opinnäytetyösi luovutettu arvioitavaksi, merkitään opinnäytetyön Raportointi-osuus suoritetuksi. Parityönä opinnäytteen tehneet opiskelijat suorittavat kypsyynnäytteen yksilösuorituksena. Jos kypsyysnäyte suoritetaan mediatiedotteena, molemmat opinnäytetyön tekijät laativat oman tiedotteen.

YAMK-koulutuksissa kypsyysnäyte korvataan mediatiedotteella, jossa yleistajuisesti esitellään opinnäytetyön keskeiset tulokset tai tuotos.. Tiedotteen ohje alla.

AMK-koulutuksissa kypsyysnäyte suoritetaan koulutusten omien käytäntöjen mukaisesti, pääsääntöisesti koemuotoisen kypsyysnäytteen on korvannut mediatiedote, jonka ohjeet alla.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus