Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Opinnäytetyön sisältö ja osaamistavoitteet

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyön sisältö ja osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus: Opinnäytetyö 15 op (YAMK-tutkinnossa 30 op)

Osaamisen juonteet: Alan osaamisen syventäminen ja ammatillinen kehittyminen, prosessinhallinta ja kriittinen ajattelu sekä tutkimusosaaminen

Toteutusaika: 3.–4. vuosi / asiantuntijuuden syventäminen

Edeltävät opinnot: Koulutuskohtaiset opinnot

Yleiset ohjeet: Kukin koulutus vastaa opinnäytetyöprosessiin kuuluvista raportointi-, seminaari- ja ohjauskäytännöistä.

Opintojaksot:

Opinnäytetyö, suunnitelma 5 op (YAMK-tutkinnossa 5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 •     osaa laatia kirjallisuuskatsauksen opinnäytetyön tietoperustaa varten.
 •     osaa laatia toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman opinnäytetyötä varten.

Keskeinen sisältö:

 •     toimeksianto
 •     tietoperustan luonti
 •     menetelmien valinta
 •     suunnitelmaseminaari

Opinnäytetyö, toteutus 5 op (YAMK-tutkinnossa 20 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 •     osaa kerätä ja analysoida ammatillisen kehittämis- tai tutkimustyöhön liittyvää aineistoa.
 •     osaa toteuttaa ammatillisen kehittämistehtävän mukaisen tuotoksen (toiminnallinen opinnäytetyö).
 •     osaa käyttää ammatillisessa kehittämistyössä tarvittavia tutkimusmenetelmiä (tutkimuksellinen opinnäytetyö).

Keskeinen sisältö:

 •     aineiston keruu ja analysointi
 •     tuotoksen toteutus

Opinnäytetyö, viimeistely 5 op (YAMK-tutkinnossa 5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 •     osaa laatia työprosessista asiatyylisen ja johdonmukaisen raportin Karelia-amk:n opinnäytetyön ohjeita noudattaen.
 •     osaa tehdä työstään uskottavia, tietoperustaan ja tuloksiin perustuvia johtopäätöksiä.
 •     osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Keskeinen sisältö:

 •     opinnäytetyöraportin laadinta
 •     tulosseminaari
 •     kypsyysnäyte
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus