Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Raportin tyyli

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Raportin tyyli

Kirjoita opinnäytetyö asiatyylillä. Asiatyyli on selkeää, havainnollista ja neutraalia. Sen tarkoituksena on välittää tekstin asiasisältö lukijalle niin, että sisältö on mahdollisimman helppo ymmärtää. Lue lisää asiatyylistä:

Kirjoittajan ABC

Persoonamuoto

Käytä persoonamuotona passiivia aina kun se on mahdollista. Kirjoita siis esimerkiksi: "Opinnäytetyössä tarkastellaan...", "Aineisto kerättiin..." , ei "Tarkastelen opinnäytetyössä..." tai "Keräsin aineiston...". Käytä minä-muotoa, kun kerrot omista näkemyksistäsi, kokemuksistasi tai tuntemuksistasi. Käytä minä-muotoa myös silloin, kun kerrot esimerkiksi toiminnallisessa opinnäytetyössä omista konkreettisista työn tekemiseen liittyvistä toimista. Minä-sanan käyttöä voi välttää viittaamalla itseensä pelkällä verbimuodolla. Liiallinen minän korostus, esimerkiksi ”minun mielestäni”, voi helposti ärsyttää lukijaa ja viedä esitettävältä asialta uskottavuutta. Me-muotoa voi käyttää raporteissa, joilla on useampi kuin yksi kirjoittaja. Lue lisää persoonamuotojen käytöstä:

Kirjoittajan työkalupakki

Aikamuoto

Valitse aikamuoto tilanteen mukaan. Preesens ilmaisee ajallisesti rajoittamatonta tekemistä ja suomen kielessä myös futuuria. Preesens soveltuu termien selityksiin ja yleisluonteisten väittämien tai määritelmien (eli teorian ja teorioista johdettujen toteamusten) esittämiseen. Käytä preesensiä myös päätelmien esittämisessä. Käytä imperfektia, kun viittaat aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin ja kun kuvaat oman työn tekemistä (miksi tehtiin, mitä tehtiin ja miten tehtiin). Lue lisää aikamuotojen käytöstä: 

Kirjoittajan työkalupakki

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus