Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Tutkimusluvat

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Tutkimusluvat

  1. Selvitä hyvissä ajoin ennen varsinaisen opinnäytetyön aloittamista, tarvitsetko tutkimuslupaa.
  2. Tee tutkimuslupahakemus yhteistyössä ohjaajan kanssa.
  3. Aloita toiminnallisen osion ja aineiston keruu vasta, kun lupa on myönnetty.

Sinun tulee selvittää opinnäytetyön kohteena olevasta organisaatiosta tai yhteisöstä, tarvitaanko opinnäytetyön tekemiseen tutkimuslupa. Tutkimusluvan tarve on selvitettävä ennen opinnäytteen toiminnallisen osan aloittamista ja ennen opinnäytetyön aineiston keräämistä. Tutkimuslupaa anotaan viimeistään opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa, ja siihen tarvitaan myös työn ohjaajan hyväksyntä.

Useilla organisaatioilla, kuten Siun sotella on oma tutkimuslupalomake, jota opinnäytetyöntekijän tulee käyttää. Jos organisaatiolla ei ole omaa lomaketta, silloin käytetään Karelia-amk:n tutkimuslupalomaketta.

Tutkimuslupakäytäntö on erilainen eri aloilla. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla tutkimuksen suunnittelussa ja luvan hankinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen eettisyyteen. Muiden alojen tutkimuslupamenettelyt vaihtelevat aloittain ja organisaatioittain. Organisaatiolta hankittavan tutkimusluvan lisäksi olet vastuussa suostumuksen hankkimisesta opinnäytetyöhön osallistuvilta henkilöiltä.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019.

Kun tutkimus/kysely tehdään Karelia-amk:n sisällä, hae lupaa erillisellä lomakkeella, jonka saat tarvittaessa Opiskelijapalveluista, opiskelijapalvelut@karelia.fi. Hakemukseen tulee liittää tutkimuskohteena oleville henkilöille osoitettu yhteydenottokirje ja tutkimus- tai kyselylomake. Lisätiedot opiskelijaintra-Pakissa.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus