Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Julkaiseminen

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyön julkaiseminen

Opinnäytetyöt ovat korkeakoulututkintojen osia, joiden tulee olla avoimesti arvioitavissa. Hyväksytyt opinnäytetyöt ovat aina julkisia.

Julkaise opinnäytetyösi Theseus-verkkokirjastossa kun arviointi on valmistunut ja saat ohjaajaltasi luvan julkaisemiseen. Vastaat itse työsi julkaisemisesta Theseuksessa. 

Saavutettavuus opinnäytetyössä

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettava opinnäytetyö on sellainen, että näkövammaiset ja lukemisesteiset pääsevät Theseukseen tallennetun PDF-tiedoston sisältöön käsiksi apuvälineillä kuten esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. PDF-tiedoston tekemisessä täytyy huomioida muutamia asioita, jotta siitä rakentuu saavutettava.

Saavutettavuus lähtee siitä, että opinnäytetyön alkuperäinen Word-tiedosto on saavutettava. Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu Karelian opinnäytetyön mallipohjassa (template) joten käytä sitä kun kirjoitat opinnäytetyösi raporttia. Muunna sitten valmis Word-tiedosto PDF/A-muotoon Theseus-tallennusta varten.

Ohjeet PDF/A -tiedoston tekemiseen löytyvät Theseuksesta.

Työn tallentaminen Theseukseen

Aloita tallennus, kun opinnäytetyösi on valmis ja olet saanut tallentamiseen luvan ohjaajaltasi. Opinnäytetyön voi tallentaa Theseukseen vain kerran, eikä sitä voi tallennuksen jälkeen enää muokata. Tämän takia on tärkeää, että opinnäytetyöstä tallennetaan sen lopullinen versio, jonka ohjaaja on hyväksynyt. Varmista että työsi otsikko on sama työn kannessa ja tiivistelmäsivulla!

Nimeä Theseukseen tallennettava tiedosto muotoon Sukunimi_Etunimi.pdf.  Jos tekijöitä on useampi, nimeä työ Sukunimi_Sukunimi_Sukunimi.pdf. Sallitut merkit ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti. Älä käytä tiedoston nimessä ääkkösiä. Esimerkki tiedoston nimeämisestä:

Turunen_Tanja.pdf

Kanerva_Pukki.pdf

ks. Ohje opinnäytetyön tallentamiseen Theseuksessa.

Opinnäytetyö näkyy Theseuksessa sen jälkeen, kun kirjasto on hyväksynyt tallennuksesi. Saat siitä sähköpostin otsikolla "Theseus: Viite Arkistoitu". Kirjasto pyrkii käsittelemään tallennukset saman päivän aikana klo 8–16 välisenä aikana. Varmista myös itse, että työsi löytyy Theseuksesta. Kun opinnäytetyösi näkyy Theseuksessa, se on tallennettu myös Karelia-amk:n sähköiseen opinnäytetyöarkistoon.

Kun olet tallentabut viimeisen version työstäsi Theseukseen, saat Theseuksesta pysyvän osoitteen (muotoa https://urn.fi/URN:NBN:fi:..), joka pitää kopioida Wihiin, jotta viimeinen arvosana voidaan antaa. Wihi tarvitsee koko polun eli aina "https://" alkaen! Huom! URN-linkki alkaa toimia Theseuksessa viiveellä (n. 1-2 h).

Työn julkaiseminen painettuna

Jos et tallenna työtäsi Theseukseen, julkaiset työsi kansitettuna (mustat pahvi- tai kovat kannet, kansiin ei tarvita painatuksia). Lähetä opinnäytetyön pdf-tiedosto osoitteeseen opinnayte(at)karelia.fi ja toimita kansitettu kappale Karelian Opiskelijapalveluihin (Tikkarinne 9). Kansituksia tekevät esimerkiksi Joensuun Insinööriopiskelijat ry. Opiskelijapalvelut toimittavat kansitetun opinnäytetyön edelleen Karelian kirjastoon, joka lisää työhön tarvittavat tarrat tietoineen. Työ on sen jälkeen julkisesti luettavissa ja lainattavissa kirjastosta.

Jos julkaiset työsi vain kansitettuna versiona, liitä Wihiin Theseus-linkin kohtaan teksti: http://urn.fi/URN:NBN:fi

Theseukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: opinnayte (at) karelia.fi

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus