Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Lähdeluettelo

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Lähdeluettelo

Ohjeita lähdeluettelon laadintaan:

 • Laadi lähdeluettelo tekstin/työn loppuun.
 • Kirjoita otsikoksi Lähteet.
 • Merkitse lähdeluetteloon kaikki ne lähteet, joihin olet viitannut tekstissäsi. Luetteloon ei merkitä mitään muuta.
 • Laadi lähdeluettelo aakkosjärjestykseen tekijän mukaan.
 • Lähdeluettelon on vastattava tekstiviitteiden mukaista merkintää.

 

Lähdeluettelomerkinnässä kerrotaan yleensä seuraavat tiedot:
 1.     Kuka: tekijä (henkilö, julkaisijayhteisö, työryhmä)
 2.     Milloin: lähteen ilmestymis-, julkaisu- tai päivitysvuosi
 3.     Mitä: julkaisun nimi  
 4.     Missä: tiedot kustantajasta tai julkaisijasta.

Huomioi lähdeluettelossa myös nämä:

 • Joistakin lähteistä täytyy esittää muitakin tietoja: 
  • sähköisistä lähteistä täydellinen verkko-osoite ja lähteen lukupäivämäärä
  • tieteellisestä aikakausilehdestä tarkempia tietoja ilmestymisajasta.
 • Jos sähköisessä lähteessä ei ole mainittu julkaisu- tai päivitysvuotta, merkitse vuodeksi viittausvuosi.
 • Joskus verkko-osoite voi olla pitkä. Silloin on hyvä lyhentää sitä. Jos käyttämäsi lähteen verkko-osoite on pidempi kuin kolme riviä, käytä https://urly.fi/-sivustoa verkko-osoitteen lyhentämiseen.

 • Saman tekijän eri vuosina ilmestyneet teokset merkitään aikajärjestykseen vanhimmasta alkaen.
 • Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet lähteet merkitään siinä järjestyksessä, jossa niihin on viitattu tekstissä. Nämä erotellaan toisistaan julkaisuvuoden perään merkittävällä pienaakkosella.

 

Perusohje painetulle lähteelle:

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Julkaisuvuosi. Julkaisun nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja.

 

Sarmavuori, K. 2011. Opi ja ohjaa lukemista. Helsinki: Avain.

Heikkinen, R., Agander, A., Ijäs, E. & Laitinen, M. 2001. Tiedonhakijan teho-opas. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: Teknolit.

 

 

Lisäohjeita lähdeluettelomerkinnöistä löydät esimerkeistä

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus