Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Kirjallisuuskatsaus

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Kirjallisuuskatsaus

Sinun kannattaa aloittaa opinnäytetyön kirjoitusprosessi heti, kun aihe on hyväksytty.  Älä odota insipiraatiota, vaan tartu reippaasti työhön. Työ ei valmistu kerralla tai yhdessä päivässä. Työprosessi alkaa kirjallisuuskatsauksella, joka kirjoitetaan opinnäytetyön aihe- ja ohjauslomakkeen hyväksymisen jälkeen. Kirjallisuuskatsaus on osa opinnäytetyöraportin tietoperustaa ja sitä voidaan pitää perehtymisenä opinnäytetyön teoreettiseen/tutkimukselliseen/ammatilliseen viitekehykseen tai kontekstiin. HUOM! Tässä ei ole kyse kirjallisuuskatsauksesta menetelmänä.

Ohjeet opinnäytetyön tietoperustaan kuuluvan kirjallisuuskatsauksen laatimiseen

Laadi opinnäytetyösi aiheeseen liittyvä noin kymmenen sivua pitkä kirjallisuuskatsaus ennen oman opinnäytetyösuunnitelmasi esittelyä seminaarissa. Kirjallisuuskatsaus on olennainen osa opinnäytetyöprosessia. Valitse ja rajaa itse kirjallisuuskatsauksen päälinjat keskusteltuasi niistä opinnäytetyösi ohjaajan kanssa. Kirjallisuuskatsauksen tulee keskittyä opinnäytteen keskeisiin teemoihin, käsitteisiin ja tietoperustaan.

Kirjallisuuskatsauksessa perehdyt opinnäyteaiheesi kannalta keskeiseen kirjallisuuteen ja muihin lähdeaineistoihin. Siinä hahmotetaan opinnäytteen teoreettisia lähtökohtia ja keskeistä tietoperustaa tutkimus- ja tietokirjallisuuteen pohjautuen. Samalla harjaannut itsenäiseen tiedonhankintaan ja kirjoittamaan asiatekstiä. Kirjallisuuskatsauksen tehtävä on jäntevöittää opinnäyteprosessin alkuvaiheita ja auttaa sinua kytkemään oma työ olemassa olevaan kirjallisuuteen ja aineistoihin. Kirjallisuuskatsaus on osa lopullista opinnäytetyöraporttia.

Tee muistiinpanoja kaikesta lukemastasi ja havainnoimastasi. Muistiinpanojen tekeminen alkaa aina lähdeviitteiden merkitsemisestä, näin sinun ei tarvitse etsiä lähteiden tietoja jälkikäteen. Alkuvaiheessa ei kannata asettaa rimaa liian korkealle, tärkeintä on että saat tekstiä syntymään. Muokkaamaan ehdit myöhemminkin.

Kirjallisuuskatsauksessa tulee noudattaa opinnäytetyön kirjoitusohjeita. Kirjallisuuskatsaus palautetaan tarkastettavaksi koulutusalan käytäntöjen mukaisesti. Ohjaavat opettajat antavat palautetta tekstistä ja tarvittaessa ohjeita sen korjaamiseksi tai täydentämiseksi.

Hyväksymiskriteerit

  •     Aihevalinta on opinnäytetyön kannalta asianmukainen.
  •     Käytetyt lähteet ovat opinnäytetyön edellyttämää laadullista tasoa ja niitä on referoitu asiallisesti.
  •     Pituus on noin kymmenen sivua.
  •     Kieliasu on huoliteltu ja asetteluohjeita on noudatettu.
  •     Jäsentely ja otsikointi ovat johdonmukaisia.
  •     Tekstissä on käytetty lähdeviitteitä ja ne on merkitty oikein.
  •     Sisällys- ja lähdeluettelo on laadittu ohjeiden mukaisesti.

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus