Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Etenemisjärjestys

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Etenemisjärjestys

Etenemisjärjestys:

  1. Valmistuvan opinnäytteen seminaariesitys
  2. Kypsyysnäyte
  3. Seminaarissa esitettyjen korjausten jälkeen työn palautus ohjaajalle
  4. Lopullisen opinnäytetyön Turnitin-tarkastus ja palautus arviointia varten
  5. Valmiin opinnäytteen tallennus Theseukseen

Viimeistele raporttisi julkaisukuntoon opinnäyteseminaarissa saamasi palautteen perusteella. Sen jälkeen arvioitava opinnäytetyö tallennetaan plagiaatintunnistusohjelmaan (Turnitin), ohjeet saat ohjaajaltasi. Ohjaaja tarkastaa Turnitin-raportin. Mikäli Turnitin-raportti paljastaa kohtia, jotka tulee korjata ennen työn julkaisua, sinulle annetaan tähän mahdollisuus ja korjausohjeet.  Kun mahdolliset korjaukset on tehty ja ohjaaja on todennut opinnäytteesi hyväksytyksi, lopullisen opinnäytteen arviointi alkaa.

Kun arviointi valmistuu, saat arvioinnin tiedoksi ja luvan tallentaa hyväksytty opinnäytetyö julkaistavaksi kansallisessa Theseus-verkkokirjastossa. Vastaat itse työsi julkaisemisesta Theseuksessa. Opiskelijapalvelut tarkistaa julkaisemisen valmistumislomakkeen vastaanottamisen yhteydessä.

Jos et tallenna työtäsi Theseukseen, lähetä opinnäytetyönsä pdf-tiedosto osoitteeseen opinnayte(at)karelia.fi ja toimita sen jälkeen Opiskelijapalveluihin kansitettu kappale opinnäytteestä.

HUOM! Jos opinnäytteesi ohjaus on tapahtunut Wihissä, käytä Lähtökohdista löytyvää Wihi-ohjeistusta. Jos kansitat opinnäytetyösi etkä tallenna sitä Theseukseen, Wihiin tulee laittaa linkiksi http://urn.fi/URN:NBN:fi Sama linkki laitetaan sitten myös VALOon.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus