Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Tekoälyn käyttö

Entä tekoäly?

Tekoälystä ja erilaisista tekoälysovelluksista ja -työkaluista on erityisesti vuoden 2023 aikana puhuttu paljon. Karelian opinnäytetyöohjeessa on linjattu tarkemmin tekoälyn käytöstä opinnäytetyössä, mutta tekoälyä voi käyttää monella tavalla hyödyksi esimerkiksi tekstin suunnittelu- ja ideointivaiheessa. Lue myös Karelian ohje Tekoälyn käyttö opinnäytetyössä, jossa käsitellään tekoälyn käyttöä Karelian opinnäytetöissä.

 

Tunnetuin tekoälytyökalu on ChatGPT, jonka kanssa voi jutella lähes samaan tapaan kuin ihmisen kanssa ja joka pyynnöstä vastaa erilaisiin kysymyksiin. ChatGPT, Google Bard ja esimerkiksi Microsoftin Bing ovat esimerkkejä ns. generatiivisesta tekoälystä. Ne yhdistävät koneoppimisen, syväoppimisen ja tekoälyn tehon ja pystyvät generoimaan uutta tekstiä, ääntä, videota, kuvaa jne. niille opetetun datan ja palautteen perusteella.

ChatGPT:n kanssa on hyvä muistaa, että sillä ei kuitenkaan ole sisällöllistä ymmärrystä, vaan se toimii hiukan samaan tapaan kuin ennakoiva tekstinsyöttö. ChatGPT saattaa myös hallusinoida, eli keksiä ihan oikealta kuulostavia lähteitä "omasta päästään" ja väittää todeksi sellaisia asioita, joita ei koskaan ole tapahtunut tai joita ei ole olemassa. ChatGPT ja muutkaan generatiiviset tekoälytyökalut eivät myöskään pääse esimerkiksi kirjaston tarjoamiin, lisensoituihin tietokantoihin (Ebscon tietokannat, Terveysportti, RT-kortistot, O'Reilly jne.), joten niiden sisällöt jäävät automaattisesti hakujen ulkopuolelle tieteellisessä tiedonhaussa. On myös hyvä muistaa, että ChatGPT on koulutettu valtavilla tekstimassoilla, mutta vain vuoteen 2021 asti. Sitä uudempia asioita se ei tiedä. Näistä syistä sitä ei kannatakaan käyttää Googlen tapaisena hakukoneena.

ChatGPT:n lisäksi on olemassa valtava määrä erilaisia ja eri tarkoituksiin suunniteltuja tekoälypohjaisia sovelluksia. Tekoälyä voi käyttää apuna mm. kuvien tekemisessä, piirtämisessä, kirjoittamisessa, kuvankäsittelyssä, musiikin teossa jne. Kaikkia tekoälysovelluksia käytettäessä täytyy muistaa, että niihin ei saa syöttää mitään luottamuksellista tietoa, henkilötietoja, yrityssalaisuuksia tai salassa pidettäviä tietoja.

Missä tekoälyä erityisesti sitten kannattaa hyödyntää? Erilaisten näkökulmien ja ideoiden pallottelussa esimerkiksi ChatGPT on hyvä apu. Myös pitkien tekstien tiivistämisessä, uudelleenmuotoilussa ja/tai kääntämisessä tekoäly on oivallinen kumppani. Tekoälytyökalut saattavat siis nopeuttaa tiettyjä prosesseja ja tarjota uusia näkökulmia aiheeseen, mutta niiden rajoituksista ja käyttötarkoituksista on syytä olla tietoinen.

Tampereen yliopiston kirjaston LibGuide-oppaassa on kerrottu tarkemmin ja laajemmin tekoälystä tiedonhakunäkökulmasta: https://libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus