Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Systemaattinen tiedonhaku

Systemaattinen tiedonhaku tarkoittaa suunniteltua tiedonhakua, jossa myös dokumentoidaan se, miten tiedonhaku on tehty sekä kerrotaan se, miten (millä kriteereillä) käytettäviksi valitut lähdemateriaalit on valittu. Kun tehty tiedonhaku on kuvailtu, se voidaan myös haluttaessa tehdä uudestaan eli toinen henkilö saisi samat (tai lähes samat) hakutulokset. (Hakutulosten lukumäärä voi muuttua, jos tulee lisää samaan aiheeseen liittyviä tutkimuksia tai julkaisuja.) Systemaattinen tiedonhaku on yleinen muun muassa, kun tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus. Katso lisää Karelian opinnäytetyön ohjeesta.

Tiedonhaun dokumentoinnissa kerrotaan esimerkiksi:

  • mitä tietokantoja on käytetty
  • mitä hakusanoja on käytetty haussa
  • miten hakusanoja on yhdistelty haussa
  • milloin haku on tehty
  • miten paljon tuloksia on saatu

Tiedonhaun tulokset voidaan esittää esimerkiksi taulukkomuodossa työn liitteissä. Esimerkkipohjat:(englanninkieliset):

(Esimerkkipohjat: Developed 2016-2018 by Virginia (Ginny) Pannabecker, vpannabe@vt.edu, University Libraries, Virginia Tech - licensed CC-BY 4.0 for reuse and adaptation (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus