Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Tietojenkäsittelyn opiskelijan ykköspaikka

Jos O'Reilly ei ole sinulle ennestään tuttu, kannattaa sinun tutustua sen sisältöihin viimeistään nyt. Löydät O'Reillyn Karelia-Finnan etusivun "Muita aineistoja" -valikosta.

Yrityksen tietoturva

Joona tekee opinnäytetyötä yritykselle, joka haluaa varmistaa tietojärjestelmiensä turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia uhkia yrityksen järjestelmiin kohdistuu ja miten yritys on niihin tällä hetkellä varautunut. Opinnäytetyössä on myös tarkoitus antaa suosituksia, mitä yrityksen tulisi jatkossa tehdä järjestelmiensä turvaamiseksi.

Joona yrittää hakea opinnäytetyöhönsä sopivaa aineistoa googlaamalla "pienyrityksen tietoturva", ja löytääkin muutamia hyviä osumia, mutta mukaan tulee paljon erilaisten yritysten markkinointimateriaalia ja sekalaista sälää, joiden läpikahlaaminen veisi liikaa aikaa. Lisäksi opinnäytetyön ohjaaja pyytää etsimään muutamia tieteellisiä ja vertaisarvioituja lähteitä, mistäs niitä löytää? 

Joona pohtii, että hakusanoja täytyy varmaankin täsmentää. Mitkä sanat kuvaisivat parhaiten opinnäytetyön aihetta, pienyrityksen tietoturvaa? Joona muistaa kuulleensa, että tiedonhaussa lauseet kannattaa pilkkoa yksittäisiin sanoihin ja miettii, olisivatkohan nämä hyviä hakusanoja: Pienyritykset? Tietoturva? Hakkerointi? Kyberhyökkäykset?

Hän ottaa avuksi YSO-sanaston ja huomaa, että YSO suosittelee käytettäväväksi kyberhyökkäykset-termin sijaan termiä verkkohyökkäykset. YSOsta Joona saa myös vinkkejä, mitkä ovat aiheeseen liittyviä muita termejä ja mitkä ovat hakusanojen englanninkieliset vastineet, esim. cyber attacks ja small enterprises.

Tieteellisiä artikkeleita Joona etsii Karelia-Finnan kautta löytyvästä Business Source Elite -tietokannasta. Tietokanta ohjaa hakutermien käytössä ja kun Joona kirjoittaa hakusanaksi cyber attacks, hän saa esiin vaihtoehdon "cyber attacs on businesses". Joona rajaa haun kokoteksteihin ja ohjaajan pyytämiä tieteellisiä artikkeleita hän saa, kun laittaa vielä ruksin "peer reviewed" -kohtaan.

esimerkki hausta business source -tietokannassa

 

Joona hakee vielä muualtakin (esim. O'Reillyn ja EBookCentralin -kirjat, Karelia-Finnan kansainväliset artikkelit -haku) löytämillään hakusanoilla ja löytää useita hyviä lähteitä!

Pelikehitysprojekti

Aino on kiinnostunut pelien suunnittelusta ja siitä, minkälaisia kokemuksia pelaajilla on Unity-pelimoottorilla toteutetuista peleistä. Hän päättääkin näiden kokemusten kartoittamiseksi tehdä pienen kyselyn tuntemilleen pelaajille.

Aino laatii aluksi miellekartan, johon hän luonnostelee mieleensä tulevia aiheeseen liittyviä asioita ja niiden yhteyksiä. Miellekartta auttaa häntä hahmottamaan, mistä asioista hänen pitäisi lähteä hakemaan tietoa.

Aino kokeilee, löytyisikö sopivia hakusanoja Finto AI -palvelun avulla. Hän syöttää muutamia mindmappiin kirjoittamiaan asioita palveluun ja se antaakin hyviä aihe-ehdotuksia. Aino etsii sopivia hakusanoja myös YSOsta ja huomaa, että termi "pelit" on varsin monimuotoinen ja sitä voi lähestyä useasta eri näkökulmasta, esimerkiksi sisällön tai välineen mukaan.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus