Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Hakusanojen yhdistäminen

AND, OR ja NOT eli Boolen operaattorit

Tietokannoissa hakuja tehdessä ei riitä se, että kirjoittaa hakusanat peräkkäin, painaa enteriä ja toivoo parasta. Hakusanoja kannattaa yhdistää ja yhdistäminen tapahtuu käyttämällä sanoja AND, OR ja NOT. Useimmissa tietokannoissa ei ole väliä, kirjoittaako sanat isolla vai ei, mutta joissakin on. Siksi ne kannattaa kirjoittaa isoilla kirjaimilla aina. Tämä myös auttaa erottamaan sanat hakusanoista paremmin. Sanat kannattaa kirjoittaa englanniksi myös suomenkielisissä tietokannoissa. Joissain tietokannoissa Boolen operaattorit ovat sisäänrakennettuina tarkennettuun hakuun, kuten Ebscon tietokannoissa alla.

AND

AND tarkentaa hakua ja sitä käytetään silloin, kun halutaan että hakutuloksessa esiintyvät kaikki haetut sanat. Sitä voi käyttää myös yhdistämään eri aihepiirin sanoja. Mitä enemmän sanoja yhdistät ANDia käyttäen, sitä pienemmän hakutuloksen saat.

  • työyhteisötaidot AND aikuiset
  • viestintä AND työelämä AND sosiaalinen media

AND on tietokannoissa usein "oletusoperaattori", joka voidaan jättää kirjoittamatta. 

  • työelämä AND viestintä on sama kuin työelämä viestintä

OR

OR laajentaa hakua ja sitä käytetään kun halutaan yhdistää saman aihepiirin sanoja, vaihtoehtoisia sanoja, rinnakkaistermejä, synonyymejä tai jotakuinkin samaa tarkoittavia sanoja. OR-operaattorilla voidaan myös yhdistää erikieliset sanat, erilaiset kirjoitusasut tai erilaiset ilmaisutavat. OR-sanaa käytettäessä jonkun sanoista on oltava hakutuloksessa. Mitä useampi termi haussasi on ORilla yhdistettynä, sitä suuremman hakutuloksen saat.

  • viestintä OR sisäinen viestintä OR ulkoinen viestintä OR tiedotus
  • viestintä OR communication
  • communication AND organisation OR organization

NOT

NOT rajaa hakua ja sitä käytetään, kun halutaan jättää jokin sana hakutuloksista pois. NOTin käytössä kannattaa olla varovainen, ettei vahingossa rajaa haun ulkopuolelle hyviä ja relevantteja hakutuloksia.

  • viestintä NOT sosiaalinen media
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus