Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Esimerkki 1

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelija Veera tekee matkailuyritykselle markkinointisuunnitelmaa opiskelijaprojektissa. Hän tarvitsee tietoa markkinointisuunnitelman laatimisesta ja mökkikylän palveluiden ideoinnista. Hän menee Karelia-Finnaan ja tekee haun sanoilla markkinointisuunnitelma matkailu. Hän valitsee rajaukseksi kirjat ja saa 10 hakutulosta. Mutta hän ei ole kovin tyytyväinen haun tulokseen eli kirjoihin, joita tuli listaukseen - vain yksi e-julkaisu (Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas) oli sen verran uusi ja hyvä, että hän sitä haluaa käyttää.

Voiko olla totta, ettei enempää uudempia kirjoja aiheesta ole?! Hän kysäisee asiasta kirjaston chatin kautta, ja saa vinkin, että kannattaa hakea sanalla matkailupalvelut.

Hän tekeekin uuden haun tuolla sanalla ja valitsee tulosten lajitteluun valinnan uusimmat ensin, jolloin tulokset ovat uudempia ja näin ollen käyttökelpoisempia. Hän löytää sekä suomen- että englanninkielisiä kirjoja, joita voi käyttää projektityön lähteinä (mm. Ideasta kaupalliseksi palveluksi : matkailupalvelujen tuotteistaminen, Matkailututkimuksen lukukirja, Majoitustoiminta ja palveluosaaminen, Matkailuliiketoimintaa teoriasta käytäntöön ja Tourism marketing for small businesses). Veera aloittaa projektityönsä tekemisen luottaen siihen, että markkinointisuunnitelmasta tulee hyvä ja tarpeellinen toimeksiantajalle.

 

Esimerkki 2

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelija Markus haluaa löytää etenkin englanninkielisiä lähteitä opinnäytetyöhönsä, jonka aiheena on luontomatkailun edistäminen matkailupalveluita tarjoavassa yrityksessä
Hän kirjoitti Finto AI -palveluun työnsä aiheen ja valitsi aihe-ehdotusten kieleksi englannin.

Tulokseksi hän sai useita eri sanoja/termejä, joista hän valitsi mielestään sopivimmat: nature tourism, promotion, tourism businesses (luontomatkailu, edistäminen, matkailuyritykset).

Markus meni seuraavaksi Karelia-Finnaan, kirjautui sisään Haka-kirjautumisella (eli Karelian verkkotunnuksilla) ja klikkasi Kansainväliset artikkelit -painiketta.

 

Hän kirjoitti hakukenttään englanninkieliset hakusanat muodossa "nature tourism" AND promotion AND "tourism businesses". (Lue Tee -osion alasivuilta, mitä AND, OR ja heittomerkit tarkoittavat haussa.) Hakutuloksia tuli noin 350. Kun Markus otti vielä käyttöön rajaukset Kokoteksti ja Vertaisarvioitu, oli tuloksia listalla 260. Kun hän rajasi vielä vuosiksi 2015-2022, määrä oli lopulta 210 artikkelia.

 

 

Markus katsoi listauksen läpi ja valitsi sieltä aiheeseensa sopivimmat artikkelit opinnäytetyönsä lähteiksi.

 

Vinkki: Markus voisi käyttää promotion -sanan sijasta esimerkiksi marketing -sanaa, jolloin tulokset olisivat jonkin verran erilaiset.

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus