Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Sosiaali- ja terveysalan tietokantoja Karelia-Finnassa

Oman alan tietokantoja voit katsella Karelia-Finnan kautta. Siellä näkyvät myös kaikki kirjaston hankkimat, maksulliset tietokannat, joiden käyttöoikeus on Karelia-amk:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Tietokantojen tarkempia kuvauksia pääset lukemaan klikkaamalla pientä kolmiota tietokannan nimen edessä. Sosiaali- ja terveysalalla tärkeitä tietokantoja ovat mm. kotimaiset Terveysportti ja Medic sekä ulkomaisista Cinahl ja PubMed. Fysioterapiassa myös Pedroa käytetään paljon. Artikkeleita etsiessä kannattaa myös muistaa Karelia-Finnan kansainvälisten artikkelien haku.

Sosiaali- ja terveysalan tietokantoja Karelia-Finnassa


Alla on esimerkkejä siitä, miten tiedonhakuja voi esimerkiksi lähteä tekemään. Nämä ovat vain esimerkkejä, omaa aihetta voi lähestyä hyvin erilaisilla tavoilla, tehdä hakuja eri tavoilla ja käyttää erilaisia hakusanoja, mutta silti päätyä kutakuinkin samaan lopputulokseen. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole.

Sosiaalialan esimerkit

Esimerkki 1

Sosiaalialan opiskelija Lassi on tekemässä opinnäytetyötä aiheesta Kehitysvammaisten nuorten aikuisten kokemukset itsenäiseen asumiseen saamastaan tuesta. Lassi menee Finto AI -palveluun ja kirjoittaa työnsä aiheen hakukenttään, valitsee haluamansa määrän aihe-ehdotuksia ja saa listan:

Lassi valitsee aiheeseensa sopivimmiksi sanoiksi kehitysvammaiset, nuoret aikuiset, asuminen, kokemukset, tukeminen. Hän miettii vielä onko tukeminen tarpeeksi hyvä sana kuvaavaamaan omaa aihettaan. Hän menee katsomaan löytyisikö lisää sanoja YSO:sta. Hän kirjoittaa ylhäällä olevaan hakukenttään tuki ja näkee sanan tukimuodot. Se sana onkin parempi kuin tukeminen ja hän kirjoittaa sanan ylös. Samoin asuminen sana mietityttää, että onko se tarpeeksi hyvä. Lassi käy katsomassa vielä MOT Sanakirjasta, löytyykö sieltä parempaa sanaa. Hän laittaa suomi-englanti -sanakirjan hakukenttään *asuminen* ja tuloksissa on termi itsenäinen asuminen. Tuo on parempi! Nyt Lassilla on kasassa sanat kehitysvammaiset, nuoret aikuiset, itsenäinen asuminen, tukimuodot, kokemukset. Hän miettii aihettaan myös englanninkielisenä "Young adults with developmental disabilities and their experiences on support to independent living". Nyt on hyvä lähteä kokeilemaan hakuja eri tietokannoista ja vaikka Google Scholarista!

Kaikki aihe-ehdotukset eivät ole välttämättä omaan aiheeseesi sopivia.
Valitse ehdotuksista ne, mitkä ovat mielestäsi sopivimmat aiheeseesi liittyen.

Esimerkki 2

Hanna etsii aineistoja aiheesta nuoret ja sosiaalipalvelut. Hän käy ensin katsomassa YSO-sanastosta hakuunsa sopivia sanoja. Hän löytää sieltä sanat nuoret ja teini-ikäiset. Hän miettii myös, että olisikohan hyvä ottaa hakuun mukaan myös nuoret aikuiset, ja tuo asiasana löytyykin YSOsta. Myös sosiaalipalvelut -sana löytyy YSOsta. Lisäksi Hanna huomaa, että sosiaalipalvelut -sanan yhteydessä löytyy läheisesti käsitteeseen liittyvä käsite (otsikon "assosiatiiviset käsitteet" yhteydessä) sosiaalityö. Hän päättää ottaa sen myös hakusanaksi.

Hakusanat löydettyään Hanna menee Karelia-Finnan Tarkennettuun hakuun ja laittaa löytämänsä sanat kuvassa olevalla tavalla hakukenttiin. 

Tuloksiksi tulee yli 80 tulosta, jossa mukana on niin painettuja kirjoja että e-kirjoja sekä opinnäytetöitä. Hanna valikoi itse niistä sellaiset, jotka voisivat olla parhaimpia hänen työnsä kannalta. Hän myös tallentaa tekemänsä haun skrollaamalla sivun alalaitaan, josta löytyy Tallenna haku -teksti. Näin haku tallentuu Hannan omalle Karelia-Finna-tilille Tallennetut haut -otsikon alle.

Halutessaan Hanna voi tehdä saman haun uudestaan klikkaamalla tallennettuna olevaa hakua, kaikkea ei siis välttämättä tarvitsekaan muistaa ulkoa.

Hoitotyön esimerkki

Sairaanhoitajaopiskelija Havu tekee opinnäytetyötä aiheesta päihdeongelmaisten kohtaaminen perusterveydenhuollossa. Havu menee Karelia-Finnaan ja hakee sanoilla perusterveydenhuolto päihdeongelmaiset ja rajaa haun koskemaan vain kirjoja. Saadut hakutulokset ovat melko vanhoja, eivätkä myöskään ole sisällöltään juuri sitä, mitä Havu etsii. Havu järjestää hakutulokset niin, että uusimmat ovat ensimmäisenä ja löytääkin vuodelta 2015 olevan julkaisun, " Alkoholi ja perusterveydenhuolto : riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja mini-interventio : hoitosuosituksen yhteenveto". Havu tutkii julkaisusta kerrottuja tietoja Karelia-Finnassa ja nimestään huolimatta julkaisu onkin pettymys, vain 12-sivuinen vihkonen.

Julkaisun tiedoissa on kuitenkin laaja lista aiheita (eli asiasanoja), joita kirja käsittelee. Nämä luettuaan Havu oivaltaa, että sana päihteet kannattaa purkaa osiin ja käyttää mieluummin sanoja alkoholi, huumeet tai lääkkeet. Havu kirjoittaa sopivia sanoja itselleen ylös ja saa useita uusia hakusanoja, esim. terveydenhuolto, alkoholiongelmat, alkoholismi ja riippuvuus. Näiden sanojen avulla Havu tekee uusia hakuja, tarkistaa taas aiheet ja kirjoittaa uusia sanoja itselleen ylös. Havun kannattaa tehdä hakuja Karelia-Finnassa niin pitkään, että on saanut mielestään kattavasti aihettaan kuvaavia hakusanoja ylös ja samalla löytänyt useita aiheeseensa sopivia kirjoja. Samoja hakusanoja voi sitten käyttää myös muissa tietokannoissa.

Fysioterapian esimerkki

Ritva tekee fysioterapian opinnäytetyötä aiheesta vesiliikunta apuna polven nivelrikon kuntoutuksessa. Suomenkielisiä lähteitä hänellä on jo riittävästi, mutta englanninkielisiä ei yhtään. Ritva menee Karelia-Finnan kautta Medic-tietokantaan ja valitsee kohdan asiasanat. Medicin asiasanat ovat FinMESH-asiasanaston (Medical Subject Headings, eli lääketieteellinen asiasanasto) sanoja ja englanninkieliset sanat MESH-asiasanaston sanoja Hakulaatikkoon hän kirjoittaa nivelrikko ja hakutuloksesta hän huomaa, että englanniksi termi on "Osteoarthritis". Ritva kirjoittaa seuraavaksi sanan vesiliikunta, mutta hakutuloksia ei tule ollenkaan. Hetken mietittyään hän kokeilee seuraavaksi sanaa vesivoimistelu ja sillä tulee yksi hakutulos, hydroterapia, englanniksi hydrotherapy. Ritva tarkistaa vielä, käytetäänkö MESHissä englanniksi polvesta ja kuntoutuksesta sanoja knee ja rehabilitation (kyllä käytetään), kirjoittaa kaikki sanat ylös ja lähtee tekemään seuraavaksi hakuja näillä sanoilla Cinahlissa. Ritva tietää, että sekä Cinahlissa että PubMedissä asiasanastoina käytetään myös MESHiä ja Medicin kautta saatuja termejä voi siis käyttää sellaisenaan niissä.

Cinahliin päästyään Ritva haluaa lyödä monta kärpästä yhdellä iskulla ja valitsee hakulaatikon yläpuolella olevasta choose databases -linkistä Cinahlin lisäksi mukaan myös Medlinen (National Library of Medicinen tietokanta) ja Academic Search Premieren (Ebscon laaja, monitieteinen tietokanta).

Ritva menee suoraan tarkennettuun hakuun (Advanced search) ja kirjoittaa hakusanat osteoarthritis, hydrotherapy ja rehabilitation jokaisen omalle rivilleen ja rajaa haun kokoteksteihin. 16 hakutulosta, mutta Ritva tarvitsisi enemmän. Ritva miettii, miten hakua olisi mahdollista laajentaa, olisiko joillekin termeille ehkä vaihtoehtoisia käsitteitä? Ritva palaa muokkaamaan hakua ja huomaa, että hakukenttään tulee valmiiksi ehdotuksia suunnilleen samaa tarkoittavista sanoista. Ritva tutkii hetken ehdotettuja sanoja ja antaa sanan osteoarthritis olla sellaisenaan, mutta kokeilee pelkän hydrotherapyn sijaan yhdistelmää hydrotherapy or water therapy or aquatic therapy or hydrotherapy rehabilitation or water based exercise or aqua therapy ja rehabilitionin sijaan yhdistelmää rehabilitation or therapy or treatment. Nyt hakutuloksia tulee 95 ja näihin tuloksiin Ritva on tyytyväinen.

Geronomiesimerkki

Anni tekee geronomiopintojensa opinnäytetyötä aiheesta Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen kotihoidossa. Ennen varsinaista tiedonhakua Anni päättää tehdä pienen miellekartan aiheesta ja kirjaa siihen ylös ensimmäisiä mieleensä tulevia sanoja aiheesta.

Miellekartan avulla Anni saa sopivia hakusanoja, joita voi käyttää tehdessään hakuja. Koska Anni kaipaa työssään alkuunpääsemiseksi eniten helposti saatavilla olevia painettuja kirjoja, hän menee ensimmäisenä Karelia-Finnaan ja valitsee tarkennetun haun. Ensimmäiselle riville hän kirjoittaa vanhukset OR ikääntyneet OR seniorit OR eläkeläiset, seuraavalle riville toimintakyky ja kolmannelle kotihoito. Hakutuloksia tulee yhteensä 83 ja Anni rajaa vielä haun koskemaan vain painettuja kirjoja. Näin Annilla on 31 hakutulosta Karelia-Finnassa ja pikavilkaisulla suurin osa näyttää olevan juuri sitä, mitä hän halusikin. Anni on tyytyväinen ja lähtee kirjastoon lainaamaan kirjoja. Näiden avulla hän pääsee alkuun, saa pohjatiedot aiheesta ja voi myöhemmin tehdä uusia, tarkempia hakuja eri tietokannoista.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus