Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsaus

määritelmä: kooste tiettyyn aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta

selite: Tiettyyn aiheeseen liittyvän olemassa olevan tutkimustiedon valikoiva (eli ei-systemaattinen) yhteenveto. Ei-systemaattisia kirjallisuuskatsauksia on monenlaisia, ja ne palvelevat eri tarkoituksia, mutta pääosin ei-systemaattista kirjallisuuskatsausta käytetään argumentin tai hypoteesin rakentamisen tukena. Se ei tarjoa yhtä luotettavaa näyttöä kuin systemaattinen katsaus.

(Sanastokeskus/Tepa Termipankki 2022)

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Systemaattinen katsaus; systemaattinen kirjallisuuskatsaus

määritelmä: kooste kaikesta oleellisesta ja laadukkaasta tutkitusta tiedosta

selite: Tiettyä aihetta koskevan tutkitun tiedon kattava yhteenveto. Systemaattisuus tarkoittaa, että aineiston valinta, haku ja läpikäynti on tehty järjestelmällisesti etukäteen päätettyjen kriteerien ja metodologian mukaisesti. Systemaattinen katsaus voidaan myös nähdä tutkimusmenetelmänä, jonka avulla voidaan selvittää mahdolliset aukot olemassa olevassa tutkimustiedossa.

(Sanastokeskus/Tepa Termipankki 2022)

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus