Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Paljon on maailmassa tietoa

Karelia-amk:n kirjastoon hankitut painetut ja e-kirjat sekä tietokannat löydät Karelia-Finnasta.

Kirjojen ja tietokantojen lisäksi kannattaa muistaa myös nämä:

  • Erilaiset oppaat ja ohjeet
  • Muistiot, pöytäkirjat ja suunnitelmat
  • Podcastit
  • TV-ohjelmat, YLE Areena jne.
  • YouTube
  • Blogit ja erilaiset tekstit netissä
  • Organisaatioiden nettisivut
  • Keskustelut, kohderyhmähaastattelut, henkilökohtaiset kontaktit, havainnointi

 

Entä some (FB, Instagram, Twitter, TikTok ym.) tiedonlähteinä?

Käytä harkinnan mukaan. Jos tutkit vaikkapa tietystä aiheesta käytyä keskustelua tai markkinointia somessa, on ihan ok perehtyä siihen, miten asia tulee ilmi somessa tai mitä siellä asiasta puhutaan. Tarkista tarvittaessa ohjaajaltasi, soveltuuko aineisto lähteeksi. 

Tekoäly

Tekoälypohjaisia sovelluksia saa hyödyntää tiedonlähteinä opinnäytetyössä. Asiasta tulee kuitenkin aina mainita ja kuvata, miten olet tekoälyä työssäsi käyttänyt. Lisätietoa löydät Karelian opinnäytetyöohjeesta.

Kysy kirjastosta

Jos sinulla on jotain kysyttävää aiheeseen liittyen tai palautetta osiosta, ota yhteyttä kirjastoon:

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus