Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Käytä lähteitä monipuolisesti

Kun olet arvioinut, että aineisto on luotettavaa ja sopii tarpeisiisi, on aika perehtyä siihen tarkemmin. Varsinaiseen kirjoitusprosessiin saat apua ja vinkkejä suomen kielen ja viestinnän opettajilta.

Monipuolinen lähteiden käyttö ja niissä olevan tiedon soveltaminen on olennainen osa asiantuntijatyötä. Mitä enemmän perehdyt erilaisiin lähteisiin, sitä laajemman käsityksen asioista saat. Aiheesi myös saattaa täsmentyä uutta oppiessasi. Huomaat, että asioita voi lähestyä eri näkökulmista ja että asiantuntijoillakin voi olla erilaisia mielipiteitä. Tutkimukset tuottavat koko ajan uutta tietoa, joten pyri hakemaan käsiisi uusimmat aineistot - ellei sitten tavoitteenasi ole esimerkiksi vertailla nykytietoa aiemmin vallinneisiin käsityksiin. Tarkemmin erilaisista tiedonlähteistä kerrotaan valikossa "Tiedonlähteet".

Pääsääntöisesti kaikkiin opinnoissa tuotettuihin teksteihin, diaesityksiin yms. tulee merkitä lähteet ja onkin hyvä opetella lähdemerkintöjen käyttö ja viittaaminen jo ihan opintojen alussa. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi suullisissa esityksissä, riittää yleisempikin viittaus, mutta jos olet epävarma, kysy ohjeita opintojakson opettajalta.

Muista merkitä löytämäsi lähteet heti muistiin, sillä joskus niitä on todella hankalaa metsästää jälkeenpäin! Huomaa, että monista tietokannoista saa poimittua valmiita lähdeviitteitä - tai sellaisia, että niitä tarvitsee vain hieman muokata Kareliassa sovelletun viittauskäytännön mukaiseksi. 

Alla esimerkki Karelia-Finnasta. Vastaavia painikkeita kannattaa etsiä muistakin!

Voit katsoa alla olevan videon lähdeviitteen löytämisestä:

 

Voit myös käyttää apunasi esimerkiksi viitteidenhallintaohjelmistoja, katso lisätietoja valikosta "Tervetuloa > Apuvälineitä".

 

Kysy kirjastosta

Jos sinulla on jotain kysyttävää aiheeseen liittyen tai palautetta osiosta, ota yhteyttä kirjastoon:

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus