Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Lähteisiin viittaaminen

Lähdeviitteet tehdään sen vuoksi, että lukija hahmottaa, kenen tekstiä tai ajatuksia lainataan. Lähdeviitteen perusteella lukija voi myös halutessaan perehtyä aiheeseen tarkemmin tai hän voi tarkistaa tiedon oikeellisuuden

Pyri aina hankkimaan käsiisi alkuperäinen tiedonlähde, sillä tieto voi vääristyä, jos se kulkee monen lukijan ja kirjoittajan kautta. Älä siis poimi toisen kirjoittajan tekstistä viitteitä suoraan omaan tekstiisi. Jos alkuperäinen lähde on aivan ylivoimaista hankkia, merkitse lähdeluetteloon molemmat: sekä alkuperäinen että se, josta viitteen löysit.

Jotta tekstisi olisi sujuvaa, yritä sovittaa lähteistä tulevat ajatukset omaan tekstiisi saumattomasti. Muistathan, että tarpeettomia viittauksia ei pidä tehdä, vaan lähteistä poimittujen ajatusten tulisi liittyä jotekin siihen, miten taustoitat tekstiäsi tai mitä juuri sinä ajattelet asiasta. Lähteistä poimittuja ajatuksia ei myöskään saa irrottaa asiayhteydestään niin, että niiden sanoma muuttuu.

Älä lainaa suoraan, ellei se ole välttämätöntä. Suorille sitaateille on harvoin tarvetta.

Pelkkä sanajärjestyksen tai yksittäisten sanojen muuttaminen ei tee tekstistä sinun tuottamaasi ja se voidaan tulkita plagioinniksi. Selitä asiat lukijalle omin sanoin ja yritä tiivistää lähteestä keskeisimmät kohdat niin, että ne uppoavat luontevasti omaan tekstiisi. Voit käyttää viittauksessasi erilaisia puhe- tai ajattelutoimintoihin liittyviä verbejä: kirjoittaa, määrittelee, väittää, arvioi, mainitsee, ehdottaa, korostaa, huomauttaa...

Muista merkitä lähteet myös kuvien, kuvioiden ja taulukoiden yhteyteen. Tarkista, onko sinulla lupa käyttää kyseisiä kuvia tai taulukoita, jos ne ovat tekijänoikeuden alaisia aineistoja. Apua tekijänoikeusasioihin löydät esimerkiksi Kopiraittilan korkeakoulusta.

Tarkempaa tietoa lähdeviitteiden tekemisestä saat Karelian opinnäytetyön ohjeesta.

Kysy kirjastosta

Jos sinulla on jotain kysyttävää aiheeseen liittyen tai palautetta osiosta, ota yhteyttä kirjastoon:

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus