Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Plagiointi on väärin

Lähdeviitteiden avulla kunnioitetaan tekstin alkuperäistä kirjoittajaa, kuvan ottajaa tai taulukon laatijaa: Annetaan arvostus sille, jolle se kuuluu ja kerrotaan rehellisesti muille, jos lainataan. Tekijänoikeudet suojaavat niin tekstejä kuin muitakin aineistoja. Plagiointi ja kopioiminen ilman lupaa on rangaistavaa. Usein plagiointi on tahatonta, ja sen välttämiseksi viittauskäytännöt kannattaa opetella. Toisen henkilön tuottamaa materiaalia voi tietyin ehdoin käyttää, mikäli tekijä on antanut siihen luvan esim. Creative Commons -lisenssillä

Pyri tekstissäsi vuoropuheluun oman ajattelusi ja lähdemateriaalista löytyneiden tutkimustulosten, havaintojen, väitteiden yms. kanssa. Se, että kerrot mistä ajatuksesi ovat peräisin, tekee tekstistäsi moniäänisen: Et voi esittää toisen ajatuksia ominasi, mutta voit todeta, että "olen samaa/eri mieltä xx:n kanssa siitä, että...". Muista aina perustella näkemyksesi, sillä se kertoo siitä, että olet pohtinut asiaa ja osaat soveltaa oppimaasi.

Tekstissä voisi olla näin:

Marja-Liisa Manka (2016, 115) kehottaa vähentämään työntekijöiden kognitiivista kuormitusta esimerkiksi luomalla selkeät pelisäännöt sähköpostin käyttämiselle. Pidän tätä tärkeänä, koska...

Ja lähdeluettelossa:

Manka, M.-L. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.

 

Myös tekoälyn käytöstä tekstin tuottamisessa tulee mainita. Lisätietoa aiheesta on Karelian opinnäytetyön ohjeessa kohdissa "Tekoälyn käyttö opinnäytetyössä" ja "Esimerkkejä tekstiviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä, Tekoäly, ChatGPT".

 

Huomaathan, että tekijänoikeus suojaa myös omia oikeuksiasi, esimerkiksi tekemääsi opinnäytetyötä ja kirjoittamiasi muita tekstejä. Julkaistessasi opinnäytetyötä Theseuksessa voit määritellä, millaisin oikeuksin muut saavat sitä käyttää (Theseuksen ohje).

Erityisesti opinnäytetyötä kirjoittaessa täytyy pitää mielessä myös hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen. Löydät siitä lisätietoa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan nettisivuilta.

Kysy kirjastosta

Jos sinulla on jotain kysyttävää aiheeseen liittyen tai palautetta osiosta, ota yhteyttä kirjastoon:

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus