Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Muita tiedonlähteitä

Tieteelliset tutkimukset, väitöskirjat ja tutkimusartikkelit

 • Huomaathan, että amk-opinnäytetyöt eivät käy muiden opinnäytetöiden lähteiksi. Niiden lähdeluettelot kannattaa kuitenkin käydä läpi, sillä voit saada niistä hyviä aineistoja myös omaan oppariisi!
 • Tarkista aina opinnäytetyöohjaajaltasi pro gradu -tutkielmien / YAMK-opinnäytetöiden soveltuvuus lähteeksi. 
 • Jos löydät mielenkiintoisen väitöskirjan, kannattaa etsiä, onko tekijä laatinut väitöskirjan pohjalta artikkeleita. Yleensä artikkeleissa kerrotaan tiivistetysti tutkimuksen metodit ja havainnot.
 • Kansainvälisiä artikkeleita voit etsiä myös Karelia-Finnasta

Viralliset tiedonlähteet

 • viranomaisten julkistamat tilastotiedot, tutkimukset ja raportit, esimerkiksi:
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
  • Juuli (suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuja)
  • Luonnonvarakeskus LUKE
  • Maa- ja metsätalousministeriö MMM
  • KELA
  • Kuluttajatutkimuskeskus
  • Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu)
  • Oikeusministeriö
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
  • Ruokavirasto
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT
  • Tilastokeskus
  • Työterveyslaitos TTL
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
  • Valto (valtioneuvoston ja ministeriöiden julkaisut)

Koulutusorganisaatiot

 • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisut

Ammatillinen tieto

 • asiantuntijaorganisaatioiden julkaisut (esim. Suomen yrittäjät, ammattiliitot, yhdistykset, eduvalvontajärjestöt)
 • ammattilehdet

Kysy kirjastosta

Jos sinulla on jotain kysyttävää aiheeseen liittyen tai palautetta osiosta, ota yhteyttä kirjastoon:

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus