Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Sanasto

 Yleisiä tiedonhankintaan liittyviä sanoja selityksineen

Sana suomeksi Sana englanniksi Selitys
asiasana subject heading, index word, index term

Kontrolloituun asiasanastoon (esim. YSO, Mesh,LCSH) kuuluva sana

Asiasana-sanan sijasta tai rinnalla voi tietokannoissa olla käytössä myös sana Aihe tai Aiheet.

asiasanasto, tesaurus

index term list, thesaurus

Asiasanastot voivat olla yleisiä, alakohtaisia tai hierarkkisia asiasanoja sisältäviä luetteloita.

Tesauruksessa ilmaistaan lisäksi asiasanojen väliset suhteet muihin asiasanoihin

avoin tieto,
avoin saatavuus
open access Rajoittamaton pääsy julkaistun tieteellisen tiedon ja julkaistujen tieteellisten tutkimustulosten pariin
hakusana search word, key word Mikä tahansa sana, jolla voi hakea tietoa
kokoteksti full text Artikkeli tai muu teksti kokonaisuudessaan, yleensä pdf-muotoisena
lähde, tiedonlähde source, information source Kohde, josta haetaan tietoa, esimerkiksi kirja, lehti, artikkeli tms.
perushaku basic search Tietokantojen oletushaku, eli se hakulaatikko, joka on ensimmäisenä näkyvillä. Sisältää hakujen tekemisen perustoiminnallisuudet, tarkemmat vaihtoehdot löytyvät tarkennetusta hausta
tarkennettu haku advanced search Tietokannan tai muun tiedonlähteen perushakua monipuolisempi haku, joka usein sisältää hakujen tarkemmat rajausmahdollisuudet
tekoäly, ai artificial intelligence Ohjelma tai tietokone, joka jäljittelee ihmiselle tyypillisiä älykkyyttä vaativia toimintoja
tesaurus thesaurus kts. asiasanasto, tesaurus

tietokanta

database

Kokoelma sisällöllisesti toisiinsa liittyvää tietoa yhdessä paikassa. Tietokantojen sisältämät tiedot eivät yleensä löydy googlella, vaan jokaisella tietokannalla on oma, juuri sille rakennettu hakusivunsa.

vertaisarviointi, vertaisarvioitu peer-review, peer-reviewed Artikkeli tai muu teksti, joka on käynyt läpi vertaisarviointiprosessin, eli saman tieteenalan asiantuntijat ovat arvioineet artikkelin tieteellistä luotettavuutta ennen sen julkaisua on vertaisarvioitu
viite, lähdeviite reference Tekstissä oleva viittaus siihen lähteeseen, josta tieto on peräisin. Lähdeviite sisältää sellaiset tiedot, joiden avulla varsinainen lähde voidaan löytää (mm. tekijän nimi, artikkelin/kirjan nimi, julkaisuajankohta, lehden nimi)
viitetietokanta reference database Tietokanta, joka sisältää vain lähteiden viitetiedot, ei kokotekstejä

Lähteet: Sanastokeskus/Tepa termipankki 2022, Kotimaisten kielten keskus/Kielitoimiston ohjepankki 2022, Haasio 2020.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus