Siirry pääsisältöön

Etsi ja löydä - tiedonhakijan matka

Tämä opas auttaa sinua eritasoisissa tiedonhaun ongelmissa.

Olettamus vai tieto?

Arkitietoa käytät jokapäiväisessä elämässä, mutta opintoihisi ja ammatillisen asiantuntijuutesi kehittämiseen tarvitset tutkittua tietoa. Etsimällä tietoa eri lähteistä rakennat itsellesi pohjan omille pohdinnoillesi sekä havainnoillesi. Luotettavien lähteiden avulla sinun on helpompi perustella, miksi olet valinnut esimerkiksi tietyn tutkimusmenetelmän ja miten olet johtopäätöksiisi päätynyt. Mitä enemmän ja monipuolisemmin lähteitä käytät, sitä kattavamman käsityksen saat aiheestasi. Toisaalta kannattaa muistaa, että määrä ei ikinä korvaa laatua. Älä siis lähde liikkeelle sillä ajatuksella, että lähdeluettelon on oltava "ainakin kolme sivua".


Mitä eroa on arkitiedolla ja tieteellisellä tiedolla?

Arkitieto Tieteellinen tieto
 • kokemustietoa
 • epävirallista
 • usein tiedostamatonta ja kyseenalaistamatonta
 • keskustelua esim. kotona tai somessa
 • yksittäisiä havaintoja ja yleistyksiä
 • tutkittua
 • tieteellisesti aiemman tutkimuksen pohjalta perusteltua
 • kriittistä
 • asiantuntijoiden arvioimaa (ns. vertaisarviointi; referee/peer review)
 • muodostaa kokonaisuuksia
 • tuottaa uusia ajattelumalleja

Arkitiedon tiedonlähteitä

Tieteellisen tiedon tiedonlähteitä

 • keskustelut töissä, opinnoissa tms.
 • sanomalehdet, uutiset
 • Wikipedia
 • Google
 • tieteelliset julkaisut: kirjat, lehdet, raportit jne.
 • löydät em. aineistoa tietokannoista, esimerkiksi Ebscosta

Huomaa, että tieteellisistä aiheista voidaan kirjoittaa esim. sanomalehdissä tai Wikipediassa. Nämä eivät kuitenkaan ole lähteinä tieteellisiä, vaikka niiden käsittelemä aihe onkin.

Tiedonlähteitä voidaan luokitella lisäksi sen mukaan, ovatko ne tieteellisiä vai populaareja. Populaarit julkaisut ovat suurelle yleisölle suunnattuja, vapaamuotoisia, eivätkä ne sisällä lähdeluetteloita tai viittauksia (tai viittaukset voivat olla melko yleisluonteisia mainintoja tekstin sisällä). Käytä populaareja julkaisuja harkiten: Voi olla, että ne käyvät hyvin esseen tms. lähteiksi, mutta eivät opinnäytetyön.

Ammatillinen tieto sijoittuu arkitiedon ja tieteellisen tiedon välimaastoon. Koska ammatillinen tieto perustuu usein työelämässä hankittuun kokemukseen, hiljaiseen tietoon, sen käyttäminen vaatii aina jäsentelyä ja tulkitsemista.  Ammatillista tietoa saat esimerkiksi ammattilehtien artikkeleista. Niiden taso kuitenkin vaihtelee, joten mieti tarkkaan lähteen luotettavuus ja käyttökelpoisuus. Osa ammattilehdistä on hyvin korkeatasoisia ja artikkelit perustuvat tieteelliseen tietoon. Erilaisten ammatillisten kurssi- ja oppikirjojen kohdalla kannattaa myös muistaa, että usein niiden sisältöä on pyritty tiivistämään ja yleistämään. 

Saat vinkkejä arviointisi tueksi kohdassa "Arvioi".

Voit halutessasi katsoa videon, jossa kerrotaan, kuinka haetaan tieteellistä tietoa.

Kysy kirjastosta

Jos sinulla on jotain kysyttävää aiheeseen liittyen tai palautetta osiosta, ota yhteyttä kirjastoon:

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus