Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Oppaan tausta ja tekijät

Tämä opas on laadittu "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi" -hankkeessa.

Oppaan ovat laatineet informaatikko Jaana Latvanen ja tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho SeAMKista, ja Karelian oppaan version ovat työstäneet Helena Puhakka-Tarvainen ja Kaisa Varis. Oppaan päivityksestä vastaavat Kaisa Varis ja Marja-Liisa Ruotsalainen.

 

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.10.2021.

  • Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien toimintatapojen avulla korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä.
     
  • Hankkeen koordinoija on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka vastaa myös työpakettien toteutuksesta yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.  Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

     
  • Oppaan sisällöt pohjautuvat ammattikorkeakoulujen "Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa (2015 - 2017) tehtyyn Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa -oppaaseen. Sisältöjen koostamisessa on lisäksi hyödynntetty eri korkeakoulujen ohjeituksia sekä  erityisesti Tietoarkiston ja Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita. Oppaan kuvat ovat CC0-lisensoituja tai SeAMK Kirjaston käyttöön hankittuja.

 

Creative Commons -lisenssi
Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa opas on muokattu hyödyntäen Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opasta, jonka tekijät ovat Jaana Latvanen ja Seliina Päällysaho (SeAMK), ja joka on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus