Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Julkaisutietojen ilmoittaminen julkaisutiedonkeruuseen

Kun artikkeli tai muu julkaisusi on ilmestynyt, ilmoita sen tiedot julkaisutiedonkeruuseen:

  • Karelian henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa julkaisunsa tiedot kirjastoon. Julkaisutiedot voi ilmoittaa JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta tai sähköpostilla osoitteeseen julkaisut@karelia.fi. Kirjaston tietoasiantuntija tarkistaa ja hyväksyy tilastoitavien julkaisujen tiedot.
  • Karelian henkilöstön tuottamat julkaisut ovat keskeinen osa Karelian rahoitusmittaristoa ja toiminnan laadun arviointia. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää julkaisutietoja korkeakoulujen ohjaukseen sekä tiedepolitiikan valmisteluun. Julkaisutietoja keräämällä OKM saa tietoa korkeakoulujen tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
  • Tilastoitujen julkaisujen määrä vaikuttaa merkittävästi Karelian rahoitukseen, joten julkaisutietojen ilmoittaminen on tärkeää.

Rinnakkaistallentaminen

  • Tieteellisissä lehdissä ja muissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa julkaistuista artikkeleista on toimitettava myös viimeisin kustantajalle lähettetty käsikirjoitusversio osoitteeseen julkaisut@karelia.fi. Karelian tavoitteena on, että julkaisujen avoimuuden varmistamiseksi, ne tallennetaan Theseukseen. Tallentaminen vaatii aina kustantajan luvan. Kirjasto huolehtii lupien pyytämisestä kustantajalta sekä Theseus-tallentamisesta.

Tarkempi ohjeistus julkaisutiedonkeruusta löytyy Karelian Julkaisijan oppaasta.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus