Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Hankkeen tulosten hallinta avoimuutta edistävästi

Hankkeen tulosten hallinnassa

 

  • kiinnitetään huomiota siihen, että tulokset ovat löydettävissä, ymmärrettävissä ja tarvittaessa uudelleenkäytettävissä
     
  • huolehditaan julkaisujen, hankkeessa kerättyjä aineistojen ja muiden mahdollisten hanketyössä syntyneiden tulosten säilytyksestä ja löydettävyydestä
     
  • julkaisujen tiedot ilmoitetaan julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisut tallennetaan mahdollisuuksien mukaan Theseukseen
     
  • aineistojen kuvailutiedot (metadata) tallennetaan Reportroniciin ja aineistot vähintään Karelia-PAS-verkkolevykansioon (luna).
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus