Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Dataan viittaaminen

Dataan viitataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin julkaisuihinkin. Dataviittauksilla varmistetaan, että muut löytävät aineiston ja tekijä saa aineistonsa käytöstä meriittiä.

Dataviitteen tärkeimmät osat ovat:

  • Tekijä(t)
  • Nimi – tutkimusaineiston nimi
  • Päiväys – vuosi, jona tutkimusaineisto lisättiin arkistoon
  • Julkaisija / Jakaja
  • Version numero – käytetään tapauksissa, joissa on saatavilla useita versioita
  • Linkki – suositellaan pysyvää digitaalista tunnistetta, esimerkiksi DOI tai URN


Kun aineiston tietoja tallennetaan SeAMKin Aineistot-tietokantaan (Repo), viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan:

  • Tekijä, A. (organisaatio). (Ajoitus). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot. Pysyvä linkki (jos sellainen on).

    Esimerkki: Viitasaari, J. (Arene ry) & Päällysaho, S. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu). (2016). Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu [jakaja].


 Dataan viittaaminen julkaisuissa

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus