Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Tallenna aineistonhallintasuunnitelma Repoon

Karelian TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä (yrityksille tehdyt maksulliset palvelututkimukset eivät kuulu tämän piiriin).

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (mm. Suomen akatemia, Business Finland, Horisontti).
 • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään sitten, kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täydentää tai muokata hankkeen aikana.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa käsitellään hankkeen ATT-aloituspalaverissa.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  Repoon hankkeen kansioon. (Polku: projektit - dokumentit - aineistonhallinta).

DMPTuuli - aineistonhallinnan suunnittelun työkalu

Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).

DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

Työkalu sisältää myös vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä.

 • Luo palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla, käy liittämässä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi (Edit profile)
 • Valitse "Tee suunnitelma". Sen jälkeen Kirjoita projektin nimi, Valitse organisaatioksi Karelia-ammattikorkeakoulu ja Valitse rahoittaja.
 • Katso myös tarvittaessa Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus