Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Hankeen toteutus avoimuutta edistävästi

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, on tärkeää, että hankkeen työtavoista sekä aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä sovitaan kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

 • kerätään aineistoa tarvittavat luvat ja tutkittavien informonti huomioon ottaen
   
 • analysoidaan aineistoa
   
 • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti myös tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen
   
 • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
   
 • voidaan haluttaessa avata dataa tai osia siitä

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus