Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että Karelia-ammattikorkeakoulussa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman laajasti saatavissa ja hyödynnettävissä.

 • Tämä oppaan tavoitteena on tukea ja ohjata avoimen TKI-toiminnan toteuttamista Kareliassa.
 • Opas täydentää Karelian TKI-toiminnan työohjeita.
 • Ohjeistus kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren opastaen avoimuutta edistävien toimintatapojen käytössä aina hankkeen suunnitteluvaiheesta tulosten liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen saakka.


Avoimen TKI-toiminnan toteuttajana:

 • Olet tietoinen Karelia-ammattikorkeakoulun avoimen TKI-toiminnan ohjeista ja toimintatavoista.
 • Kiinnität hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin.
 • Kun hanke saa rahoituksen, teet suunnitelman siitä,  miten hankkeen aineistoja tallennetaan ja jaetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen sekä sovit yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa kerättyjen aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista.
 • Huolehdit hankkeessa kerätyn aineiston systeemaattisesta tallentamisesta niin, että se on löydettävissä ja myöhemminkin hyödynnettävissä.
 • Viestit hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia julkaisukanavia ottaen kuitenkin huomioon myös julkaisukanavan laadun.
 • Osallistut, osallistat ja verkostoidut.
 • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut, kun muut viittaavat  julkaisuihisi ja jakamaasi dataan.


Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kehittäminen

 • Karelia on mukana ammattikorkeakoulujen Avoin TKIO-verkostossa, jonka tehtävänä on tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen liikkumisen tukeminen ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kesken sekä yhteisen kehittämistyön edistäminen


Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä

 • Avointa tiedettä ja tutkimusta on kehitetty OKM:n laatiman tiekartan mukaiseisesti vuosina 2014 - 2017. Vuonna 2018 avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiovastuu siirtyi Tieteellisten seurain valtuuskunnalle (TSV) (ks. Avointiede.fi)
 • Tavoitteena on, että Suomi on maailman johtavia maita tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.
 • Avoin tiede on myös EU:n innovaatiopolitiikan keskeinen päämäärä.
 • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.

Alla olevat Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehdyt videot tiivistävät avoimen TKI-toiminnan, avoimen julkaisemisen sekä tutkimustulosten käyttöönoton perusteet, kannattaa tutustua!

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus