Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet Kareliassa

Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut toteuttamaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Karelian datapolitiikka

Avoin tiede ja tutkimus Karelian verkkosivuilla

Avoin tiede ja tutkimus Karelian intranetissä

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen Kareliassa

Avointa toimintakulttuuria on kehitetty  Karelia-ammattikorkeakoulussa systemaattisesti vuodesta 2016 lähtien:

 • Vuonna 2022 Karelia vastasi valtakunnalliseen ATT-seurantakyselyyn. Karelian avoimuuden tasoksi seurannassa tuli neljä (asteikko 1-5).
 • Karelia on mukana ammattikorkeakoulujen Avoin TKIO-verkostossa, jonka tehtävänä on tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen liikkumisen tukeminen ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kesken sekä yhteisen kehittämistyön edistäminen
 • Vuonna 2021 perustettiin Karelian ATT-koordinaatioryhmä
 • Kaikki Karelian tuottamat julkaisut julkaistaan avoimesti tai tarvittaessa rinnakkaistallennetaan Theseus -tietokantaan sen mukaan, miten kustantajat antavat myöten. Vuonna 2022  Karelian julkaisusta yli 90 % oli avoimesti saatavilla.
 • Karelia saavutti tason viisi vuoden 2020 OKM:n avoimuuden kypsyystasoarvioinnissa.
 • Reportonic-projektinhallintaohjelmistoon rakennettiin 2019-2020 aineistojen metatietokanta, johon tallennetut tiedot ovat myös julkisesti saatavissa Karelian verkkosivuilla Aineistot-osiossa.
 • Vuodesta 2016 lähtien Karelian asiantuntijat ovat tuottaneet monia julkaisuja avoimesta toimintakulttuurista, järjestäneet runsaasti työpajoja ja infotilaisuuksia henkilöstölle ja opiskelijoille.
 • 2018-2020 Karelia osallistui 11 ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteisessä OKM:n kärkihankkeessa "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi".
 • Vuosien 2016-2019 aikana Karelia systematisoi avoimen tieteen ja tutkimuksen prosessinsa ja julkaissut mm. avoimen toimintakulttuurin periaatteet, päätöksen rinnakkaistallentamisesta sekä datapolitiikan.
 • Karelian sisäisen strategiarahalla toteutetettiin ATT-hanke vuonna 2017
 • Karelia osallistui neljän ammattikorkeakoulun koordinoiman ”Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä - hankkeen koulutuksiin ja työpajoihin 2016

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus