Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että jo hankkeen alussa on luotu sille perusta.

Edellytyksiä luodaan mm. seuraavasti

  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
  • otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
  • sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • sovitaan että hyödynnetään tulosten julkaisemisessa avoimia julkaisukanavia
  • sovitaan kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
  • noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia

Edellä mainituttuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota jo hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Nämä asiat ovat myös keskeinen osa aineistonhallintasuunnitelmaa.

Karelian TKI-toiminnan mallisopimukset ja ohjeet löytyvät intranetistä.

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”

Karelian henkilöstön tukena toimii myös sopimuslakimies Annamari Turunen. Jos tarvitset lakimiehen palveluja, ota yhteys TKI-palveluihin.


 

 

 

 

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus