Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Avoin julkaiseminen

Karelian ohjeet kirjoittajille ja tarkempaa tietoa avoimesta julkaisemisesta,  julkaisukanavista ja julkaisutiedonkeruusta löydät Julkaisijan oppaasta.

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteiden mukaisesti julkaisemiseen käytetään avoimia julkaisukanavia, jotta erilaiset julkaisut saavuttavat kohderyhmänsä mahdollisimman kattavasti.

 • Avoin julkaiseminen lisää  tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä  tasa-arvoista tiedonsaantia sekä edistää tutkijan verkostoitumista ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
 • Kun julkaisu on avoin, se on kokonaisuudessaan verkossa luettavissa, kopioitavissa, tulostettavissa ja linkitettävissä.
 • Suositeltavaa on, että avoimella julkaisulla on myös pysyvä tunniste. Esimerkiksi Theseukseen tallennetut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen.

Avoimen julkaisemisen tapoja ovat

 • Kultainen OA (Gold OA) - Julkaiseminen avoimessa julkaisukanavassa
  - Karelia suosittelee henkilöstöään julkaisemaan tutkimustuloksia sellaisissa OA-julkaisukanavissa, jotka tekevät julkaisuille luotettavaa tieteellistä vertaisarviointia. Näissä lehdissä on yleensä kirjoittajamaksu (author/article processing charge, APC), joka on syytä ottaa huomioon hankkeen rahoitushakemuksessa. APC-maksut ovat yleensä hyväksyttäviä hankekustannuksia.
  • Eri tieteenalojen OA-lehtiä voit etsiä esim. DOAJ (Directory of Open Access Journals) -palvelusta ja Julkaisufoorumista.
  • Karelian omat julkaisusarjat ja verkkolehdet ovat kultaista avoimuutta noudattavia.

 

 • Vihreä OA (Green OA)  -  Rinnakkaistallentaminen avoimeen julkaisuarkistoon
  - Julkaise tilausmaksullisessa lehdessä, mutta saata artikkeli avoimeksi rinnakkaistallentamisen kautta. Artikkeli rinnakkaustallennetaan Theseukseen.
 • Kustantajien suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa julkaisusopimuksesta ja Sherpa/Romeo -palvelusta. Kustantajien lupien tarkistaminen ja rinnakkaistallentaminen tehdään Karelian kirjastossa.
  • Tiedelehdet myöntävät rinnakkaistallennusluvan yleensä artikkelin vertaisarvioidulle käsikirjoitusversiolle, mutta ei lehden taittoasun mukaiselle versiolle
  • Kustantaja voi asettaa rinnakkaistallentamiselle embargon eli karanteeniajan (esim. 12 kk), jonka aikana artikkelia ei saa julkaista vapaasti verkossa
    
 • Hybridi OA - Julkaiseminen tilausmaksullisessa  lehdessä niin, että kirjoittaja maksaa kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun saadakseen artikkelin avoimeksi
  - Hybridimalli on käytössä vain isoilla kansainvälisillä tieteellisillä kustantajilla, kuten esimerkiksi Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis ja SAGE. 
  - Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla. hybridijulkaisemista ei suositella pääasiallisena avoimen julkaisemisen keinona.

 

Lisätietoja: julkaisut (at) karelia.fi 

 

Avoin julkaiseminen Kareliassa ja avoimen julkaisemisen kansalliset tavoitteet

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus