Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, joka liittyvät

 • aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen
 • data-aineistojen avaamiseen myös muiden käyttöön
 • julkaisujen avoimeen saatavuuteen

Kaikki rahoittajat eivät vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa eikä kaikilla rahoittajilla ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen ehdoissa näitä vaatimuksia ei toistaiseksi esitetä.

 • Karelian käytäntöjen mukaisesti, aineistohallinnan suunnitelma tehdään kaikille hankkeille viimeistään siinä vaiheessa kun hanke on saanut rahoituksen.


Seuraavassa taulukossa on tietoja eri rahoittajien aineistonhallintaan liittyvistä vaatimuksista.

Rahoittajien ohjeita

Business Finland edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista.

 • Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kun ne syntyvät projektin aikana. Kustannukset on hyvä sisällyttää kustannusarvioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.
 • Business Finland ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta.
   
 • Rahoituksen saajantulee huolehtia projektiin liittyvien tausta-aineistojen, projektissa syntyvien tutkimusaineistojen ja tiedon sekä tulosten hallinnoinnista tarkoituksenmukaisella tavalla,jotta projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa. Projektisuunnitelmassa tulee olla aineistonhallintasuunnitelma.

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen.
 

 • Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina. Myös niin sanotun hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella.
   
 • Suomen Akatemia edellyttää lisäksi, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.
   
 • Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.
   
 • Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma.
   
 • Tutustu Suomen Akatemian linjauksiin avoimesta tieteestä.

"From 2017 onwards, all Horizon 2020 grantees are required to provide access to the data underlying their scientific publications and to provide access to other research data of their choice. In principle all research data should be made openly available but exceptions can be made upon request by the grantee. The top three reasons to opt-out are privacy concerns, intellectual property rights, or when publication might jeopardise the project’s main objective."

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies
 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus