Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Koordinaattorin, ohjaajan ja tarkastajan tehtävät

Koordinaattorin, ohjaajan ja tarkastajan tehtävät

Koulutuksen opinnäytetyökoordinaattori

 • varmistaa omalta osaltaan, että koulutuksen toimijat tuntevat opinnäytetyöprosessin ja siihen liittyvät ajantasaiset käytänteet ja opinnäytetyön ohjeistuksen
 • huolehtii koulutuksen ont-Moodlen päivittämisestä
 • hyväksyy aihe-ehdotukset ja esittää opinnäytetöiden ohjaajat
 • seuraa säännöllisesti oman koulutuksensa aihe-ehdotuksia Wihissä

Opinnäytetyön ohjaaja

Ohjaajan tehtävänä on ohjata opinnäytetyöprosessia. Ohjaaja

 • huolehtii, että opiskelija tietää prosessin vaiheet  
 • varmistaa, että kaikki välttämättömät prosessin vaiheet on tehty  
 • auttaa opiskelijaa ratkaisemaan opinnäytetyön sisältöön ja rakenteeseen liittyviä kysymyksiä
 • on yhteydessä opiskelijaan ja tapaa opiskelijaa säännöllisesti koulutuksen käytäntöjen mukaisesti
 • vastaa opiskelijan yhteydenottoihin ja kysymyksiin kohtuullisessa ajassa
 • varmistaa että hänen ohjattavansa perehtyy tutkimuseettisiin periaatteisiin ja välittää ohjattavalleen tietoa tutkimusprosessiin liittyvistä keskeisistä eettisistä periaatteista ja lupamenettelyistä
 • tukee opiskelijan työskentelyä työhön saatavilla olevien resurssien mukaan.

Ohjaajan tehtävänä on tarvittaessa olla yhteydessä tarkastajaan ja kielentarkastajaan.  Ohjaaja ohjeistaa kypsyysnäytteen, hoitaa sen tekemiseen liittyvät järjestelyt koulutuksen käytänteiden mukaisesti ja hyväksyy tai hylkää valmiin kypsyysnäytteen. Ohjaaja arvioi valmiin opinnäytetyön yhdessä tarkastajan kanssa.

Opinnäytetyön tarkastaja

Tarkastajan tehtävänä on arvioida opinnäytetyö yhdessä ohjaajan kanssa ja varmistaa, että se täyttää hyväksyttävän opinnäytetyön kriteerit. (Huom. koulutusten välillä on eroja siinä, missä vaiheessa tarkastaja tulee prosessiin mukaan ja kuinka paljon yhteistyötä hän tekee ohjaajan kanssa.)

Kieliasun tarkastaja

 • ohjaa kirjoittamista ja kielentarkistusta kirjoitusprosessin aikana joko opinnäytetyön kirjoittamisen pajoissa tai henkilökohtaisessa ohjauksessa koulutuksen käytänteiden mukaisesti
 • tarkistaa tiivistelmän ja abstractin kieliasun
 • arvioi valmiin opinnäytetyön raportin arviointi (arvioinnin kohteena kieliasu, rakenne ja lähteiden käsittely).

Kielenopettaja tarkastaa lisäksi tarvittaessa kypsyysnäytteen kieliasun.

 •  
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus