Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Raportoinnin ohjaus

Raportointivaiheen ohjaus

Opinnäytetyön kirjallinen raportti laaditaan Karelia-ammattikorkeakoulun raportointiohjeen mukaisesti. Raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä huomioimalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet.

Viestinnän opettaja ja ohjaavat opettajat antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Työ palautetaan ohjeiden mukaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle ja sovitusti myös toimeksiantajan edustajalle.

Osassa koulutuksista opinnäytetyön kirjoittamisen ohjaus tapahtuu opinnäytetyön kirjoittamisen työpajoissa, joita vetävät suomen kielen ja viestinnän opettajat.  

Tekoälyn käyttö opinnäytetyössä

Työelämässä tarvittavien taitojen oppiminen on tärkeää ammattikorkeakoulun opiskelijalle.  Tekoälypohjaiset sovellukset ovat esimerkkejä työvälineistä, joita työelämässä tullaan käyttämään yhä enemmän. Esimerkiksi ChatGPT pystyy tuottamaan tekstiä käyttäjän antamien kysymysten pohjalta ja parantamaan sitä käyttäjän antaman ohjauksen mukaan.

Huomioi, että opiskelijan on aina mainittava, jos hän käyttää tekoälytyökaluja tehtävässä tai opinnäytetyössä.

Karelia edellyttää opiskelijoilta vastuullista ja eettistä tekoälysovellusten käyttöä opinnoissa.  Vilpillistä on, jos opiskelija esittää tekoälyn tuottaman tekstin, kuvan tai muun tuotoksen omanaan.

Vilppitapauksissa noudatetaan yleisiä ohjeistuksia vilppien käsittelyssä. Karelia-amk on sitoutunut noudattamaan TENK:n Hyvän tieteellisen käytännön ohjetta (HTK).

Kuinka tunnistaa tekoälyllä luotua tekstiä

Katso video aiheesta kuinka tunnistaa suomenkielistä tekstiä (YouTube)

AI Text Classifier – https://platform.openai.com/ai-text-classifier

  • Käyttäminen vaatii OpenAI:n tunnukset.
  • Tämä toimii myös hyvin suomen kielellä. Kaikissa työkaluissa ei suomenkielisen tekoälyllä tuotetun tekstin tunnistaminen toimi.

Content at Scale AI Detector – https://contentatscale.ai/ai-content-detector/

GPTZero – https://gptzero.me/

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus