Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Ohjausresurssi ja tavoiteltava ohjaussuhde

Ohjausresurssi ja tavoiteltava ohjaussuhde

Opinnäytetyön tekemisen tulisi olla itsenäistä ja päämäärätietoista. Liian itsenäinen, eristyvä työskentely voi johtaa pettymykseen tai jopa katastrofiin työn arviointivaiheessa. Ohjaajan tuki on tarpeen ja hyödyllistä kaikille opiskelijoille, mutta opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat eri suuruisia ja kohdistuvat eri asioihin. Jotkut tarvitsevat tukea aiheen muotoilussa ja rajaamisessa, jotkut menetelmissä, jotkut asiatyylisessä kirjoittamisessa. Joku opiskelija saattaa tarvita tukea lähes kaikissa opinnäytetyön vaiheissa. Ohjaukseen varattu työaikaresurssi vastaa keskimääräistä ohjaukseen kuluvaa työaikaa.  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opinnäytetöiden ohjauksen keskimääräinen mitoitus on 20 h/opinnäytetyö ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 30 h/opinnäytetyö.  (Karelian työaikasuunnittelun prosessikuvaus intrassa).

Dialogisessa ohjaussuhteessa on helpompi päästä perille opiskelijan yksilöllisistä ohjaustarpeista. Mahdollisimman tasavertainen ohjaussuhde puolestaan tukee opiskelijan itsenäistymistä ja siirtymistä opiskelijan roolista ”nuoremmaksi kollegaksi” asiantuntijayhteisöön. 

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus