Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Tiedonhankinnan kertaus opinnäytetyön tekijöille

Opinnäytetyön lähteet – tiedonhankinnan kertaus opinnäytetyön tekijöille

Opiskelijan ohjaaminen käyttämään laadukkaita tiedonlähteitä on kirjaston ja opinnäytetyön ohjaajan yhteistyötä. Karelia-Finna on hyvä aloituspiste kaikkeen tiedonhakuun, sillä sieltä löytyy opinnäytetyön lähteiksi sekä ammatillista että tieteellistä aineistoa.  

Kirjautuminen Karelia-Finnaan on tärkeää, sillä osa aineistoista on hankittu ainoastaan Karelian opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Lisensoidut aineistot eivät avaudu Karelian verkon ulkopuolelta tuleville käyttäjille ilman kirjautumista.

Opinnäytetyövaiheessa opiskelijan tulisi jo tietää oman alansa keskeisimmät tiedonlähteet ja toimijat, esimerkiksi viranomaisten verkkosivut ja julkaisutietokannat. Ne ovat hyviä tiedonlähteitä ja niiden tunteminen on osa ammatillista osaamista. Pelkästään Googlen ja Wikipedian käyttäminen tiedonhaussa ei ole riittävä perusta laadukkaalle opinnäytetyölle.

Opinnäytetyön lähteet – tiedonhankinnan kertaus

Kirjasto tarjoaa omatoimisesti opiskeltavan tiedonhankinnan materiaalin opinnäytetyövaiheessa oleville. Kirjaston tietoasiantuntijan voi myös kutsua vierailulle oppitunnille pitämään kertaus tiedonhankinnasta.

Tavoite: Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää oman alansa tiedonlähteitä opinnäytetyössään eettisesti ja kriittisesti.

Toteutus: Omatoimisesti opiskeltava tiedonhankinnan materiaali verkossa TAI pyynnöstä tietoasiantuntijan vierailu oppitunnilla (Teams tai lähi, kesto 45 min, yhteydenotot / vierailupyynnöt: kirjasto@karelia.fi).

Kirjasto tarjoaa myös henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta opinnäytetöiden tekijöille. Lisätiedot kirjaston sivuilla.

Verkkokursseja Tiedonhankinnan perusteet ja Tiedonhankintaa opparin tekijöille ei enää päivitetä ja ne poistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä. 

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus