Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: ”OHJAUS-KATA” opinnäytetyön ohjaukseen

”OHJAUS-KATA” opinnäytetyön ohjaukseen

 • Apuna 5+7 kysymyksen 2-puolinen kortti
 • Opinnäytetyön tekijää sparrataan kysymysten avulla – ei valmiita vastauksia
 • Ensin koko projektin tavoite, sitten välitavoitteet
 • Modifioitu työelämän kehittämisprojekteissa käytettävästä valmennus-katasta

A-puoli: Opinnäytetyön ohjaajan vakiokysymykset

 1. Miten olet määritellyt tavoitteesi?
 2. Miten olet kuvannut kohteen?
 3. Miten olet rakentanut ja kuvannut työsi tietoperustan?
 4. Mikä on menetelmäsi ja miten se on kuvattu?
 5. Millaisia ovat kehittämistoimet tai -ehdotukset?
 6. Millaisia ovat opinnäytetyön tulokset ja miten ne on raportoitu?
 7. Millaisia tulokset ovat verrattuina tavoitteisiin, odotuksiin ja aiempaan tietoon?

Opinnäytetyön tekijän tarkistuslista

Kun opinnäytetyö on opiskelijan omasta mielestä valmis, käy hänen kanssaan läpi tarkistuslistan kysymykset:

 1. Oletko määritellyt opinnäytetyösi tehtävän ja tavoitteen yksiselitteisesti ja selkeästi?
 2. Oletko kuvannut opinnäytetyön tehtävän ja kohteen riittävällä tarkkuudella?
 3. Oletko rakentanut ja kuvannut opinnäytetyöllesi riittävän tietoperustan?
 4. Oletko perustellut ja kuvannut käyttämäsi menetelmän?
 5. Oletko toteuttanut tehtäväsi ja tavoitteesi ja raportoinut niistä?
 6. Oletko saavuttanut tulokset ja raportoinut niistä?
 7. Oletko verrannut saavuttamiasi tuloksia tavoitteisiin, odotuksiin ja aiempaan tietoon?

B-puoli: Ohjaajan vakiokysymykset:

 1. Mikä on tämän hetken tavoitteesi?
 2. Mikä on tämän hetken tilanteesi?
 3. Mitä esteitä näet tavoitteen saavuttamisessa?
 4. Mikä on seuraava askeleesi (”sprinttisi”)?
 5. Kuinka pian tapaamme seuraavan kerran ja katsomme, mitä tästä sprintistä opimme?
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus