Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Arenen suositukset opinnäytetyön ohjaajalle

Arenen suositukset opinnäytetyön tekijälle ja ohjaajalle

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (Arene)

Opinnäytetyö on opiskelijan oppimisprosessi, jonka tulee edistää opiskelijan asiantuntijuutta, ammatillista kehittymistä ja työelämätaitoja
• Opiskelija on keskeinen toimija
• Ohjaaja toimii tukijana, kannustajana ja laadunvarmistajana
• Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen ohjaukseen
• Ohjaukseen liittyvien ongelmien käsittelyyn osallistuu opiskelijan ja ohjaajan lisäksi joku muu taho, esim. koulutuksesta vastaava hallintohenkilö

Muistilista: Opinnäytetyön ohjaajan eettiset ohjeet

1. Olen selvittänyt esteellisyyteni
2. Ohjaan opinnäytetyön asiantuntevasti
3. Opinnäytetyön toteutukseen on riittävät resurssit
4. Opinnäytetyössä noudatetaan tutkimuseettisiä ohjeistuksia
5. Opinnäytetyössä noudatetaan henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä
6. Ennen opinnäytetyön aloittamista opinnäytetyölle on tarvittaessa haettu eettisen toimikunnan puoltava lausunto ja asianmukaiset tutkimusluvat
7. Opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa on solmittu tarvittavat sopimukset
8. Opiskelijan kanssa on sovittu opinnäytetyöhön liittyvien julkaisujen kirjoittajuudestaja tekijyydestä
9. Opinnäytetyön aineistojen säilyttämisestä sekä omistus-ja käyttöoikeuksista on sovittu
10. Opinnäytetyöhön liittyvä rahoitus ja muut merkitykselliset sidonnaisuudet on ilmoitettu
11. Opinnäytetyö tarkistetaan plagiaatintunnistusjärjestelmässä ja opiskelija on tästä tietoinen
12. Opinnäytetyö on julkinen asiakirja ja opiskelija ja yhteistyökumppanit ovat tästä tietoisia
13. Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen opinnäytetyöprosessiin

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus