Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Wihi-ohjeet

Wihi-ohjeet ohjaajalle ja koordinaattorille

Opinnäytetyö ohjataan Wihissä, joka on opinnäytetöiden ohjaukseen tehty järjestelmä. Opiskelija ja ohjaajat molemmat työskentelevät Wihin kautta koko ONT-prosessin läpi.

Wihi löytyy osoitteesta https://karelia.wihi.fi Myös Pepin kautta on pääsy Wihiin. Wihissä on oikeassa yläreunassa kysymysmerkki, josta pääsee käyttöohjeisiin.

Wihin tukeen saat yhteyden osoitteesta wihi-tuki@karelia.fi.

1. Koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen ja nimeää ohjaajan

 1. Kun opiskelija on tehnyt Wihiin aihe-ehdotuksen, siitä ei mene automaattisesti tietoa koordinaattorille, vaan koordinaattorin tulee koulutuksen sopivin väliajoin tarkistaa Wihistä uudet aihe-ehdotukset. Ehdotukset löytyvät oman koulutuksen alta.
 2. HUOM! Koordinaattori pääsee hyväksymään opinnäytetyön aihe-ehdotuksen myös ottamalla käyttöön koordinaattorin roolin ja sen jälkeen Aihe-ehdotukset-näytön. Näytössä tulee suodattaa se koulutus (ml. erityisesti Avoin amk), jonka aihe-ehdotuksia on hyväksymässä.
 3. Jos kyseessä on parityö, koordinaattori pääsee hyväksymään aiheen vasta sen jälkeen, kun projektiin kutsuttu tekijä on hyväksynyt kutsun. Jos tekijöitä on useampi, jokaisen kutsutun tulee hyväksyä kutsu ennen kuin koordinaattori voi sen hyväksyä.
 4. Koordinaattori nimeää opinnäytetyölle ohjaajan. Koordinaattori voi myös jo tässä vaiheessa nimetä opinnäytetyölle tarkastajan ( Valitse opinnäytetyö -> "Toiminnot" -> "Lisää 2. tarkastaja".). Wihissä ohjattaviin opinnäytteisiin on mahdollista liittää lisäohjaajia. Sen voi opinnäytetyölle osoittaa vastuuohjaaja tai koordinaattori valikosta ”Muokkaa ohjaajia ja tarkastajia”. Sieltä voi lisätä esimerkiksi suvi-opettajan lisäohjaajaksi. Sieltä onnistuu myös lisäohjaajan poistaminen ja vaihtaminen. Samoin arvioijan/tarkastajan voi vaihtaa.
 5. Ohjaaja saa sähköpostiinsa tiedon uudesta opinnäytetyön ohjauksesta, reagoi siihen viipymättä (hyväksyy tai hylkää ohjauksen) ja laittaa siitä opiskelijalle kuittauksen. HUOM! Tarkastaja ei saa Wihistä automaattisesti tietoa, joten hänelle tulee asiasta erikseen ilmoittaa.
 6. Jos opinnäytetyöhön on jäänyt väärä otsikko sen jälkeen, kun työn arviointi on tehty, voi koordinaattori palauttaa työn arviointiin, ja otsikon korjaaminen onnistuu. Koordinaattori voi palauttaa työn arkistostakin arviointiin. Ks. Työn palauttaminen edelliseen vaiheeseen, arviointiin ja arkistosta: https://karelia.wihi.fi/doc/fi/return
 7. Jos opiskelijan status vaihtuu avoimen opiskelijasta varsinaiseksi opiskelijaksi eivätkä avoimessa suoritetut opinnäytetyön opintopisteet siirry automaattisesti Peppiin, koordinaattorin tulee palauttaa projekti siihen vaiheeseen, jonka pisteet eivät ole siirtyneet. Sitten vaihe tulee hyväksyä uudelleen, jolloin opintopisteet siirtyvät Peppiin opiskelijan uudelle tunnukselle. Ks. Työn palauttaminen edelliseen vaiheeseen, arviointiin ja arkistosta: https://karelia.wihi.fi/doc/fi/return

2. Ohjaus Wihissä

 1. Kun saat tiedon, että sinut on nimetty ohjaajaksi, ota yhteyttä ohjattavaan ja sovi hänen kanssaan aloituskeskustelusta lähettämällä Wihissä viesti opiskelijalle Kirjoita viesti -toiminnolla.
 2. Pääasiassa kaikki ohjauksen aikainen viestintä (lukuun ottamatta kasvokkaisia ohjauspalavereja ja seminaareja) ja välivaiheiden raporttien palautukset tapahtuvat Wihissä.
 3. Opiskelija voi luoda itselleen tehtäviä, jotka tulevat näkyviin ohjaajan työtilaan. Opiskelijaa kannattaa kannustaa kirjaamaan ohjaustapaamisissa sovitut askelmerkit tehtäviin. Lisäksi opiskelija voi itsenäisesti kirjata tehtäviin opinnäytetyöprojektin välitavoitteita ja toimenpiteitä.
 4. Wihiin palautettuja tiedostoja voi lähettää ulkopuolisille henkilöille, kuten kieltenopettajille tai toimeksiantajan edustajille "Lähetä kommentoitavaksi" -linkin kautta. Ulkopuoliset kommentit näkyvät "Sidosryhmien lausunnot" -osiossa Wihin oikeassa alalaidassa.
 5. Koordinaattorit näkevät kaikki opiskelijan ja ohjaajan väliset tiedostot ja viestit Wihin työalustalla. Poikkeuksena Luottamukselliset tiedostot -osion tiedostot, nämä eivät näy kuin opiskelijalle ja ohjaajalle.

3. Opinnäytetyöprosessin vaiheet Wihissä

 1. Kun opinnäytteen aihe (1), projektisuunnitelma ja aikataulu (2) on hyväksytty, seuraa vaihe opinnäytetyö 1/3 (3). Kun hyväksyt vaiheen 1/3, Peppiin tulee automaattisesti suoritusmerkintä HYV Opinnäytetyö, suunnitelma (ensimmäiset 5 op). Jos hyväksyt vaiheen liian aikaisin, koordinaattori voi palauttaa työn edelliseen vaiheeseen. Huom! Tässä vaiheessa, eli vaiheen 1/3 hyväksymisen yhteydessä tulee merkitä koko opinnäytetyön kaikki TKI-pisteet (15 tai 30 op).
 2. Opinnäytetyön vaihe 2/3 (4) hyväksytään sen jälkeen kun opinnäytetyön Toteutus on valmis. Kun hyväksyt vaiheen, Peppiin tulee automaattisesti suoritusmerkintä HYV. Jos hyväksyt vaiheen liian aikaisin, koordinaattori voi palauttaa työn edelliseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa koordinaattori nimeää opinnäytteelle tarkastajan, mikäli tarkastajaa ei ole nimetty jo aiemmin. "Arvioi opinnäytetyö" -painike ilmestyy Wihin työtilaan vasta sitten kun työlle on nimetty tarkastaja.
 3. Opinnäytetyön vaihe 3/3 (5) hyväksytään sen jälkeen kun opiskelija on palauttanut viimeisen version plagioinnintarkastuksen (Turnitin) kautta arvioitavaksi. Ohjaajan tulee käydä läpi Turnitin-raportti ja kuitata se. Turnitin-ohjeet täällä. Ennen arviointia ohjaaja varmistaa, että opinnäytetyön otsikko Wihissä on työn lopullinen otsikko. Huom! Otsikossa ei saa käyttää pitkää ajatusviivaa (—), pääotsikon ja alaotsikon välissä, sillä se välittyy Peppiin ja arviointilomakkeelle koodina, eli ei näy oikein. Pääotsikon ja alaotsikon välissä käytetään kaksoispistettä (:) tai pistettä (.).
 4. Jos Turnitin-raportissa havaitaan vastaavuuksia, raportin voi hylätä. Opiskelija voi palauttaa korjatun työn uudestaan ja Turnitinin pitäisi ottaa huomioon jo edellinen palautettu työ. Ohjaajan hylätessä plagioinnintarkastuksen aukeaa opiskelijalle mahdollisuus lähettää tiedosto korjattuna uudelleen tarkastukseen.
 5. Arviointilomakkeeseen on tullut ammattikorkeakoulujen toivomuksesta uusia kohtia, jotka tulee täyttää: Kieli, jolla opinnäyte on tehty (pudotusvalikko), Hyväksytyn kypsyysnäytteen suorituspäivämäärä, Hyväksytyn kypsyysnäytteen arvioija ja Plagioinnintarkastus on suoritettu. Plagioinnin tarkastus viittaa siihen, että opinnäytetyöraportti on hyväksytysti läpäissyt plagioinnin tarkastusprosessin.
 6. Kun opinnäytetyö on arvioitu ja ohjaaja kuitannut arvioinnin hyväksytyksi, opiskelija tallentaa työnsä Theseukseen ja lisää Wihiin opinnäytetyön linkin (URN-osoite) Theseuksesta.  Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle, kun työ on Theseuksessa ja URN-osoite Wihissä. (Myös ohjaaja voi URN-osoitteen opiskelijan puolesta Wihiin lisätä sen jälkeen, kun arviointi on kuitattu hyväksytyksi, jos opiskelija on poikkeuksellisesti saanut luvan tallentaa työnsä Theseukseen ennen arvioinnin lopullista valmistumista.) HUOM! Opinnäytetyön 2. tarkastajan tulee kirjata oma numeroarviointinsa Wihiin.
 7. Ohjaaja päättää arvioinnin ja opinnäytetyöprojektin Wihissä ja opinnäytetyön tiedot siirtyvät opiskelijan tutkintotodistukseen. Opiskelija voi ladata arviointilomakkeen itselleen Wihistä. HUOM!  Wihissä täytyy käydä katsomassa näkymä Julkaisuvaiheen projektit. Siellä hyväksytään työ julkaistavaksi.

Mistä löydän ohjeita Wihin käyttöön?

 • Ohjeet Wihin löytyvät Wihin yläpalkista kysymysmerkki-kuvakkeesta
 • Vaikka ohjaus onkin Wihissä, varmista, että opiskelija noudattaa opinnäytetyön ohjeistusta: https://libguides.karelia.fi/opinnayte
 • Wihin käytöstä oman koulutuksesi opinnäytetyöprosessissa saat lisätietoja koulutuksesi opinnäytetyökoordinaattorilta.

 

HUOM! Jos opinnäytetyöhön on jäänyt väärä otsikko sen jälkeen, kun työn arviointi on tehty, voi koordinaattori palauttaa työn arviointiin, ja otsikon korjaaminen onnistuu. Koordinaattori voi palauttaa työn arkistostakin arviointiin. Wihistä löytyy ohje koordinaattorin ohjeista kohdasta Työn palauttaminen edelliseen vaiheeseen, arviointiin ja arkistostahttps://karelia.wihi.fi/doc/fi/return

 

HUOM! Jos opiskelijan status vaihtuu avoimen opiskelijasta varsinaiseksi opiskelijaksi eivätkä avoimessa suoritetut opinnäytetyön opintopisteet siirry automaattisesti Peppiin, koordinaattorin tulee palauttaa projekti siihen vaiheeseen, jonka pisteet eivät ole siirtyneet. Sitten vaihe tulee hyväksyä uudelleen, jolloin opintopisteet siirtyvät Peppiin opiskelijan uudelle tunnukselle. Ks. Työn palauttaminen edelliseen vaiheeseen, arviointiin ja arkistostahttps://karelia.wihi.fi/doc/fi/return

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus