Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Wihi-ohjeet

Wihi-ohjeet ohjaajalle ja koordinaattorille

Opinnäytetyö ohjataan Wihissä, joka on opinnäytetöiden ohjaukseen tehty järjestelmä. Opiskelija ja ohjaajat molemmat työskentelevät Wihin kautta koko ONT-prosessin läpi.

Wihi löytyy osoitteesta https://karelia.wihi.fi Myös Pepin kautta on pääsy Wihiin. Wihissä on oikeassa yläreunassa kysymysmerkki, josta pääsee käyttöohjeisiin.

Wihin tukeen saat yhteyden osoitteesta wihi-tuki@karelia.fi.

1. Koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen ja nimeää ohjaajan

 1. Kun opiskelija on tehnyt Wihiin aihe-ehdotuksen, siitä ei mene automaattisesti tietoa koordinaattorille, vaan koordinaattorin tulee koulutuksen sopivin väliajoin tarkistaa Wihistä uudet aihe-ehdotukset. Ehdotukset löytyvät oman koulutuksen alta.
 2. HUOM! Koordinaattori pääsee hyväksymään opinnäytetyön aihe-ehdotuksen myös ottamalla käyttöön koordinaattorin roolin ja sen jälkeen Aihe-ehdotukset-näytön. Näytössä tulee suodattaa se koulutus (ml. erityisesti Avoin amk), jonka aihe-ehdotuksia on hyväksymässä.
 3. Koordinaattori nimeää opinnäytetyölle ohjaajan. Koordinaattori voi myös jo tässä vaiheessa nimetä opinnäytetyölle tarkastajan ( Valitse opinnäytetyö -> "Toiminnot" -> "Lisää 2. tarkastaja".).
 4. Ohjaaja saa sähköpostiinsa tiedon uudesta opinnäytetyön ohjauksesta, reagoi siihen viipymättä (hyväksyy tai hylkää ohjauksen) ja laittaa siitä opiskelijalle kuittauksen. HUOM! Tarkastaja ei saa Wihistä automaattisesti tietoa, joten hänelle tulee asiasta erikseen ilmoittaa.

2. Ohjaus Wihissä

 1. Sovi ohjattavan kanssa aloituskeskustelusta lähettämällä Wihissä viesti opiskelijalle.
 2. Pääasiassa kaikki ohjauksen aikainen viestintä (lukuun ottamatta kasvokkaisia ohjauspalavereja ja seminaareja) ja välivaiheiden raporttien palautukset tapahtuvat Wihissä.
 3. Opiskelija voi luoda itselleen tehtäviä, jotka tulevat näkyviin ohjaajan työtilaan. Opiskelijaa kannattaa kannustaa kirjaamaan ohjaustapaamisissa sovitut askelmerkit tehtäviin. Lisäksi opiskelija voi itsenäisesti kirjata tehtäviin opinnäytetyöprojektin välitavoitteita ja toimenpiteitä.
 4. Wihiin palautettuja tiedostoja voi lähettää ulkopuolisille henkilöille, kuten kieltenopettajille tai toimeksiantajan edustajille "Lähetä kommentoitavaksi" -linkin kautta. Ulkopuoliset kommentit näkyvät "Sidosryhmien lausunnot" -osiossa Wihin oikeassa alalaidassa.
 5. Koordinaattorit näkevät kaikki opiskelijan ja ohjaajan väliset tiedostot ja viestit Wihin työalustalla. Poikkeuksena Luottamukselliset tiedostot -osion tiedostot, nämä eivät näy kuin opiskelijalle ja ohjaajalle.

3. Opinnäytetyöprosessin vaiheet Wihissä

 1. Kun opinnäytteen aihe (1), projektisuunnitelma ja aikataulu (2) on hyväksytty, seuraa vaihe opinnäytetyö 1/3 (3). Kun hyväksyt vaiheen 1/3, Peppiin tulee automaattisesti suoritusmerkintä HYV Opinnäytetyö, suunnitelma (ensimmäiset 5 op). Jos hyväksyt vaiheen liian aikaisin, koordinaattori voi palauttaa työn edelliseen vaiheeseen. Huom! Tässä vaiheessa, eli vaiheen 1/3 hyväksymisen yhteydessä tulee merkitä koko opinnäytetyön kaikki TKI-pisteet (15 tai 30 op).
 2. Opinnäytetyön vaihe 2/3 (4) hyväksytään sen jälkeen kun opinnäytetyön Toteutus on valmis. Kun hyväksyt vaiheen, Peppiin tulee automaattisesti suoritusmerkintä HYV. Jos hyväksyt vaiheen liian aikaisin, koordinaattori voi palauttaa työn edelliseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa koordinaattori nimeää opinnäytteelle tarkastajan, mikäli tarkastajaa ei ole nimetty jo aiemmin. "Arvioi opinnäytetyö" -painike ilmestyy Wihin työtilaan vasta sitten kun työlle on nimetty tarkastaja.
 3. Opinnäytetyön vaihe 3/3 (5) hyväksytään sen jälkeen kun opiskelija on palauttanut viimeisen version plagioinnintarkastuksen (Turnitin) kautta arvioitavaksi. Ohjaajan tulee käydä läpi Turnitin-raportti ja kuitata se. Turnitin-ohjeet täällä. Ennen arviointia ohjaaja varmistaa, että opinnäytetyön otsikko Wihissä on työn lopullinen otsikko. Huom! Otsikossa ei saa käyttää pitkää ajatusviivaa (—), pääotsikon ja alaotsikon välissä, sillä se välittyy Peppiin ja arviointilomakkeelle koodina, eli ei näy oikein. Pääotsikon ja alaotsikon välissä käytetään kaksoispistettä (:) tai pistettä (.).
 4. Kun opinnäytetyö on arvioitu ja ohjaaja kuitannut arvioinnin hyväksytyksi, opiskelija tallentaa työnsä Theseukseen ja lisää Wihiin opinnäytetyön linkin (URN-osoite) Theseuksesta.  Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle, kun työ on Theseuksessa ja URN-osoite Wihissä. (Myös ohjaaja voi URN-osoitteen opiskelijan puolesta Wihiin lisätä sen jälkeen, kun arviointi on kuitattu hyväksytyksi, jos opiskelija on poikkeuksellisesti saanut luvan tallentaa työnsä Theseukseen ennen arvioinnin lopullista valmistumista.) HUOM! Opinnäytetyön 2. tarkastajan tulee kirjata oma numeroarviointinsa Wihiin.
 5. Ohjaaja päättää arvioinnin ja opinnäytetyöprojektin Wihissä ja opinnäytetyön tiedot siirtyvät opiskelijan tutkintotodistukseen. Opiskelija voi ladata arviointilomakkeen itselleen Wihistä. HUOM!  Wihissä täytyy käydä katsomassa näkymä Julkaisuvaiheen projektit. Siellä hyväksytään työ julkaistavaksi.

Mistä löydän ohjeita Wihin käyttöön?

 • Ohjeet Wihin löytyvät Wihin yläpalkista kysymysmerkki-kuvakkeesta
 • Vaikka ohjaus onkin Wihissä, varmista, että opiskelija noudattaa opinnäytetyön ohjeistusta: https://libguides.karelia.fi/opinnayte
 • Wihin käytöstä oman koulutuksesi opinnäytetyöprosessissa saat lisätietoja koulutuksesi opinnäytetyökoordinaattorilta.

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus